Vågar du se? Hur Sverige gör barnen totalt rättslösa!

Så tar vi det från början änn en gång:

Det finns ett litet problem, utöver soc rättsosäkra små utredningar.

Nämligen att dessa kreativa soc-underlag förs in i tingsrätten och ofta därigenom läggs till grund för domen.

Detta förfarande är allmängiltig praxis, men det är även ett olagligt grundlagsbrott.

Utifrån föräldrabalken
kap 6. 19: 19, utgår påbudet att
Socialnämden måste uppge om de har någon ytterligare fakta att tillägga i vårdnads-mål och lvu-mål.
Och vid behov har socialnämden då ansvar att beställa en utredning.

Så långt är allt väl.

Men....

Underförstått borde då Socialnämden känna till grundlagen om rättsäkerhet och därur det solklara faktum att utredningar MÅSTE vara rättsäkert utarbetade med hjälp av de evidensbaserade forskningsförankrade utredningstekniker som behövs för att utredningens sammanställda underlag skall kunna anses som rättsäkert underlag.
Det är nämligen enbart rättsäkra underlag som får föras in i rättsal och användas till att basera domslut på, utifrån Svensk grundlag.

Socialnämden vänder sig till socialtjänsten och beställer rättsäkra utredningar.
Socialtjänsten har inte varken utbildning eller kompetens att genomföra rättsäkra utredningar.

Socialnämden kanske även lämnar in bilen hos frisören för reparation?
Övriga lämnar in bilen på auktoriserad bilverkstad, och får då även en giltig stämpel i serviceboken, som blir en vägledning för kommande ägare om att servis och reparationer är korrekt och professionellt utförda med branchgaranti.

Socialnämden lämnar uppdragen om rättsäkra barnutredningar till fel instans, vill jag påstå.
Resultaten är därefter.

Bilen som lämnats på service och reparation hos frisören, istället för märkesverkstaden, saknar godkända stämplar och då gäller inte längre nybils-garrantin vid motorhaveri.

BBIC utredningarna från soc och vårdnadsutredningarna och bup- expertutlåtandena, saknar den nödvändiga ingrediensen; Sanningshalt.
Eftersom de aldrig ens varit i närheten av några forskningsbaserade utredningskreterier.

De saknar så att säga de nödvändiga garrantistämplarna för rättsäkra underlag.

När ett underlag lämnas till tingsrätten, utan att ha sammanställts på ett garranterat rättsäkert vis, då är de inte rättssäkra och får alltså inte användas.

Sveriges grundlag om alla medborgares rätt till rättsäkerhet
omfattar även barnen.
Det finns nämligen ingen undantagsklausul där barnen  fråntas full medborgarrätt.

Utifrån detta resonemang är min poäng att detta behöver belysas.

Hur mycket kostar egentligen denna vedertagna, men grundlagsmotstridiga rättspraxis landets föräldrar i advokatarvoden, utbrändhet och magsår, fullständigt i onödan?!

Vi skall inte alls behöva stå i tingsrätten och bemöta rättsosäkra underlag.


Barn skall inte behöva få sin dyrbara barndom förstörd, på falska grunder, för att vuxna tjänstemän hällre bryter mot lagen än sköter sitt jobb; Att står upp för barnens lagstadgade rättigheter.

Nej, för grundlagen förbjuder införsel av rättsosäkra underlag i samtliga rättsammanhang för samtliga medborgare.
Detta råkar vara innebörden  av orden i Sveriges grundlag.

Därför menar jag på att samtliga dommare som tar in soc underlag och samtliga regeringsledamöter som blundar för det faktum att nuvarande rättspraxis går rakt i strid med grundlagen - de facto begår Grundlagsbrott.

Genom upprätthållande av allmänt vedertagen rättspraxis och därigenom avskaffande av rättsäkerheten för, låt säga i runda slag; över hälften av landets medborgare, som är barn eller föräldrar till minderåriga, begår ansvariga domare och politiker ett omfattande landsföräderi.

Ordet Landsföräderi må anses magstarkt, men att tumma så vårdslöst på demokratins grundpelare, så medborgarnas grundläggande demokratiska rättigheter smulas sönder totalt, då är brottsrubriceringen Landsföräderi, varken de skyldiga vill eller ej.

Landsföräderi är att ge sig på och undergräva rikets styre och säkerhet.

Sverige är en demokrati. Demokrati betyder folkstyre.

Folket har fråntagits sina medborgeliga och demokratiska rättigheter.
Folkstyret har saboterats och upphört att fungera i den form som avsetts utifrån landets grundlagar.

Så länge soc-underlag inte är rättsäkra är de olagliga.

Användadet av rättsosäkra underlag är brottsligt.

Tillåtandet av nuvarande rådande rättspraxis; att beställa underlag från soc, är brottsligt.

Tillåtandet att använda en rättspraxis, där lägre beviskrav acceptras, bara för att rättsärendet gäller barn -är olagligt.

Blundandet bland tjänstemän, poliser, åklagare, dommare, advokater, jurister, riksdag och regering - inför pågående brottslig verksamhet, i landets tingsrätter och domstolar, som leder till barn och familjers onödiga lidande och onödiga kostnader -är olagligt.

Vågar du se?

*Var med och kräv lagprövning mot denna olagliga rättspraxis, som gör alla barn och föräldrar totalt rättslösa i Sverige!
*Var med och kräv upprättelse för alla drabbade, och dom mot dem som är satta att uppräthålla rättsäkerheten i vårt land, men som istället, i decennier, vägrat att se vad som verkligen sker!
*Var med och kräv att Demokrati med äkta Rättsäkerhet och Yttrandefrihet återinförs i Sverige!
 
Mvh Karin Kennerland

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Karin Kennerland överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook