Vaccinera lärarna!

Smittspridningen av covid-19 inom för- och grundskolan är stor. Mycket stor. 


Restriktionerna i samhället utökas för att skydda personal och kunder i butiker, på restauranger, i kollektivtrafiken etc. Föreningsidrottens träningar och tävlingar ställs in, och nu pratas det om ett förslag att stänga stränder och parker för att undvika trängsel. 
Riskgrupper ska skyddas, människor arbetar hemifrån och fysiska möten ställs in till förmån för digitala.

Många arbetsgivare anpassar arbetsuppgifter och krav för att möjliggöra för sina anställda att fortsätta jobba på ett säkert sätt.

Hur har uppmaningarna till skolans personal sett ut? Vilka förutsättningar har vi fått för att fortsätta arbeta på ett säkert sätt, för oss själva och eleverna?

Exempel på uppmaningar vi fått;

* möblera glest - Hur gör vi det, i ett klassrum byggt för 18 - men med gruppstorlek på 29 elever?

* dela upp klasserna i mindre grupper - Var? Med vilken personal?

* vädra - Detta fick vi till oss i januari, när det var -20 grader och snö.

* Håll avstånd i matsalen - klart omöjligt när 350 elever ska hinna äta inom den schemalagda tiden för lunch. Förlänga tiden? Då måste skoldagen förlängas vilket strider mot skollagen gällande hur långa skoldagar eleverna får ha. 

* ställa in de nationella proven - javisst, men då måste vi framställa andra uppgifter som ger oss samma grund för bedömning.


Lärarkåren - som i vanliga fall arbetar många timmar fler än enligt avtal, som täcker upp för varandra vid sjukdom när inga vikarier finns eller på grund av budgeten inte tillåter. Lärarkåren som har oräkneliga uppdrag utöver det vi allra helst vill göra, d.v.s undervisa, men har väldigt begränsade möjligheter att lyckas. 


Den förbisedda lärarkåren, som mitt i en världspandemi förväntas fortsätta som vanligt, PLUS se till att alla elever frånvarande på grund av förkylningssymptom, symptomfria dagar hemma och karantän också får det. 

Att orda med material och genomgångar till någon enstaka elev som varit sjuk några dagar hör till det vardagliga. Men att göra detsamma med 4, 7 eller 9 olika elever i samma klass, som är hemma olika många dagar, i flera omgångar, vecka ut och vecka in under ett halvårs tid - det blir många extra timmars arbete i veckan. Dessutom måste vi hela tiden vara beredda att täcka upp i kollegors klasser och lektioner, då även vi måste vara hemma vid minsta symptom, i väntan på att få göra test, i väntan på testsvar eller sitter i karantän.

Lärarna tvingas arbeta i trånga lokaler, ofta med hundra nära kontakter med andra människor varje dag. Lärare, oavsett ålder eller annan riskgruppsfaktor, förväntas arbeta utan tryggad arbetsmiljö, och utan minskad arbetsbelastning. 

Arbetgivaren vill inte bidra med visir eller munskydd, det måste vi betala själva "eftersom det inte är lag på att vi ska ha det", och kommunen inte vill ansvara för utrustningen och utbildningen kring den.

Det senaste förslaget är att undervisningen ska ske utomhus. Detta är ett hån mot hela lärarkåren, och ett förminskande av den kvalitet i undervisningen vi faktiskt bedriver.

Vi får inte stänga skolan. Vi får inte bedriva distansundervisning. Vi får inte förändra timplanen för att ges möjligheten att bedriva undervisning i mindre grupper. 

En öppen skola är en förutsättning för att andra  "samhällsviktiga yrkesgrupper" ska fortsätta arbeta som vanligt, eftersom deras barn behöver tillsyn. Att det behövs personal för att skolan ska fungera, verkar förbises totalt.

Vad händer om vi inte har några lärare kvar? Att vi alla blir sjuka? Av covid, utmattning eller helt enkelt inte vill fortsätta arbeta med ett yrke, där myndigheterna inte bryr sig om varken vår arbetsmiljö, vår hälsa eller våra liv?

Vi har fått nog!

Prioritera om!
Vaccinera lärarna, nu!


Maja-Stina Hörlin    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maja-Stina Hörlin överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...