Uppsökande teamet Östersunds kommun

Det sker många omorganiseringar i Östersund kommun, många till det sämre. De som är till det sämre för barn, ungdomar, familjer är något som nu fått mig att starta denna namninsamling. T.ex. så har vi inte längre kvar ungdomspolisen, HVB hemmet Strandvillan som funnits på Frösön i 10 år stänger till våren. Uppsökande teamet har minskat i styrka och nu jobbar de inte längre helger. De är 3 st som jobbar kvar, 3 eldsjälar som våran stad behöver bland våra ungdomar, nu mer än någonsin ! De har även kunskap att bemöta ungdomar med NPF.

Vi kräver att uppsökande teamet istället för att minskas ytterligare eller försvinner helt, får MER resurser och blir FLER, deras arbete är så viktigt både i förebyggande syfte och för ungdomar som redan "trampat lite snett".

Vad gör det Uppsökande teamet?

Östersunds kommuns uppsökande team fokuserar på att vara i ungas miljöer för att identifiera ungdomar och unga vuxna mellan 12-21 år som är i behov av stöd.

Syftet med detta är att så tidigt som möjligt upptäcka unga som är i behov av stöd och erbjuda möjlighet till vägledning samt stöttning. Målet är ett individuellt anpassat stöd som syftar till en positiv förändring.

De unga som är i behov av stöd arbetar det Uppsökande teamet med för att skapa en kontakt, samt att etablera en relation till, och det är med relationen som utgångspunkt som uppsökaren och ungdomen arbetar vidare mot en positiv förändring.

Det uppsökande arbetet bedrivs dagtid som kvällstid. Teamet arbetar minst en vardag kväll i veckan samt varannan fredag.

Samarbete med andra aktörer är en viktig del i det uppsökande arbetet, detta för att ungdomen ska få bra och anpassad hjälp.

Skriv under idag för allas våra ungdomar !
Facebook