Låt Sofie, 13 år, höras!

IMG_1614326901127.pngTänk dig att du är 13 år gammal, du kliver upp på morgonen, slänger pyjamasen på din obäddade säng och går iväg till skolan. När du vinkar och säger hej då till dina föräldrar är det en helt vanlig torsdag, men innan dagen är slut så kommer den här torsdagen att bli den värsta dagen i ditt liv.

Efter ett år så står din säng fortfarande obäddad i det som en gång var ditt rum, lampan i fönstret lyser som den har gjort sedan dagen du gick ut genom dörren och inte kom tillbaka. Familjen, som du kallar för mamma och pappa sitter fortfarande kvar vid samma bord, i samma kök där du också en gång satt med ditt långa hår och glada, leende ögon.

Men vad hände? Varför är du inte där?

För många barn i Sverige är det för sent, men inte för Sofie, hon lever fortfarande och hon behöver din, min och samhällets hjälp!

För drygt ett år sedan, 20 februari 2020 knackade socialtjänsten på dörren på vad Sofie trodde var hennes stadigvarande hem, familjehemmet som hon bott i sedan dagen hon fick lämna BB. Socialtjänsten berättar att Sofie hämtats från sin skola och nu är på väg mot ett nytt familjehem. Sofies mående blir snabbt akut dåligt och hon ringer både BRIS, barnombudsmannen och IVO-ungdom, samt alla hon känner.

Efter flera orosanmälningar får hon gång på gång flytta och kommer att byta boende tre gånger på två månader, för att tillslut hamna på ett hvb-hem för ungdomar med psykosociala svårigheter.

"Hon är traumatiserad" menar den förste socialsekreteraren efter att Sofie tvingats flyttat från sin familj. Familjehemmet menar att socialtjänsten är anledningen till traumat och att socialtjänsten genom att föra en kommunikation och samarbeta med familjehemmet hade kunnat undvika hela den här händelsen.

Anledningen till omplaceringen är att det fanns en misstanke om sexuellt övergrepp mellan två andra barn i familjehemmet. Dessa barn bor inte kvar och Sofie hävdar bestämt att ingenting har hänt henne. Socialtjänsten menar att förtroendet är brutet och att Sofie inte är säker hos sin familj. Detta utan att man tillsammans med familjen utrett vad som egentligen har inträffat. Man har fått den information som man anser att man behöver (ensidig information) och valt att inte lyssna till varken familjehemmet eller 13 åriga Sofies egna uppfattning och berättelse.

Sofie är från tredje veckan hos omplacerings-familjehemmet isolerad från vilka hon kallar för sin familj, sin mamma och pappa.  Detta ska fortgå ända tills att SVT sänder ett inslag om Sofie och barnrättsbyrån uttalar sig om hur fel behandlingen av Sofie är. Efter inslaget får Sofie en gång i veckan prata med de hon kallar för sin mamma och pappa, familjehemmet som hon växt upp i. Men efter ett år har hon ännu inte träffat dem.

Svt:S Marja Grill granskade detta fall och den 9 juni sändes några inslag om detta på SVT. Det har visat sig att socialtjänsten i Borlänge kommun har brustit på många punkter och går emot lagen på vissa av dessa.
Sofie meddelar socialtjänsten att hon önskar prata med ett barnombud men socialtjänsten nekar Sofie det, även fast det bryter mot Sofies rättigheter.

Januari 2021 kritiserar IVO Borlänge kommun för "fallet Sofie" och i Februari 2021, drygt ett år efter omplaceringen tilldelas Sofie ett barnombud, efter att hon på egen hand kontakt ett ombud och vädjat om hjälp.

Den 25 februari 2021 togs Sofies fall upp utav SVT ennu en gång.

Sofie har inte bara en fysisk koppling till familjehemmet utan även en biologisk.

Låt Sofie komma hem och genomför en rättssäkerutredning som är saklig och objektiv där samtliga parter får komma till tals!

Låt Sofie få tala och höras!
Varje underskrift är en unik person i vårt samhälle som i tystnad ställer sig upp och säger "Lyssna på Sofie!"

Läs mer om Sofies fall här eller i Facebookgruppen Sofies röst
Sofies namninsamling stöds av den ideella barnrättsgruppen - Brinn för barnen


Ann-Louise Westberg - Sofies röst.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Ann-Louise Westberg - Sofies röst. lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...