Upprop: Öppna upp igen för biltrafik till KTH Campus från Roslagsvägen

Vi har tagit del av planerna att hålla Greta Arwidssons och Baron Rålambs väg fortsatt avstängda för biltrafik. Det är ett beslut som vi som anställda på KTH vill invända emot eftersom det påverkar KTHs anställda och studenter negativt.  

Då den norra tillfartsvägen är stängd kan KTHs campusområde endast nås via infarten från den tidvis mycket trafikerade Valhallavägen. Det är en tillfartsväg som periodvis har mycket hög belastning av fotgängare, cyklister, bilister och inte minst varutransporter. Olyckstillbuden är många och vi fruktar den dag då någon skadas. I händelse av en allvarlig olycka, t ex en brand, så förefaller det också riskabelt att tusentals personer enbart ska förlita sig på en utrymningsväg och som då dessutom ska möjliggöra förflyttning av räddningsfordon.  

Arbetsmiljömässigt resulterar avstängningen i långtgående konsekvenser. Många kommer med bil till Campus för att klara av vardagslivet, t ex hämtning och lämning av barn på dagis, och för att hinna förflytta sig mellan olika ställen under arbetsdagen, t ex mellan KTH och SU. Att behöva åka via Valhallavägen i stället för att använda tillfarten norrifrån kan förlänga restiden högst avsevärt under de mest trafikerade perioderna (30 minuter är inte ovanligt). Det skapar oproportionerligt mycket stress i en redan stressig vardag med en kraftigt ökad arbetsmiljöbelastning som följd. Att den som kommer till KTH norrifrån ska behöva åka runt hela campusområdet för att nå tillfarten från Valhallavägen medför helt onödig miljöbelastning och bränsleförbrukning, särskilt under perioder med långsamtgående trafik.  

Vi kan förstå att man vill begränsa genomfartstrafiken. Vi vill ändock framhålla betydelsen av en tillfartsväg norrifrån. Ett alternativ kan vara att etablera en vägbom som tillåter passage för personal med anställning inom KTH Campus-området.


Michael Malkoch och Per-Olof Syrén    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Michael Malkoch och Per-Olof Syrén överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook