Upprop och namninsamling mot Bostads AB Svedalahem!

Det har gått för långt nu! Hyrorna skenar, underhåll och skötsel blir allt sämre och man har helt slutat lyssna på sina hyresgäster!

Visst har man rätt att kräva att just kommunala bostadsbolag är öppnare och ärligare än andra? Svedalahem har nu två år i rad legat högst på listan över bolag som höjer hyran mest. Det är dessutom så att 2024 fick alla samma höga höjning per kvm oavsett om du har kallhyra eller värmen är inkl. Tidigare år har det varit skillnader, vilket det givetvis ska vara! På Svedalahems hemsida anger man t.ex. att en del av den stora höjningen beror på att fjärrvärmen gått upp med 25%. Betalar man sin värme själv så ska, givetvis, höjningen vara betydligt mycket mindre. Det finns ingen logik eller rättvisa i detta! Vi kräver omgående justering av detta!

Det är uppenbart att senaste årens höga höjningar till stor del beror på brister och fel inom den egna organisationen. Man kastade ut stora pengar (många miljoner) på avtal med t.ex. Bosab, där man tvingades ta in andra entreprenörer till stora extra kostnader. Samma blev det under en lång period med städningen av trappor etc. Även här tvingades man ta in andra att fixa det man själv upphandlat. Självklart leder detta till stora extrakostnader.

Läs mera här:  Svedalahem - Älska Svedala (alskasvedala.se) 

eller här: Uppdatering angående städning i trapphus mm | Nyheter - Svedalahem | Svedalahem

För alla som har parkeringsplats inkl. i hyran sedan många år kommer så plötsligt ett utskick där man påstår att man ”i samråd med Hyresgästföreningen” tittar på förändringar i hyreskontrakten. Man vill bryta ut parkeringsplatserna som ingått alltid! Man skriver " i samråd med Hyresgästföreningen södra Skåne tagit fram underlag för förändring i hyresvilkoren" För oss vanliga människor är det att ljuga! Svedalahem har garanterat en annan uppfattning! Inte mindre än två olika papper (med väldigt luddiga förklaringar i båda) skickar man ut inkl. ett färdigt hyreskontrakt på en parkeringsplats och man ger sken av att man gjort detta tillsammans med Hyresgästföreningen! OBS: Man snackar om att man ”tittar på detta” och samtidigt skickar ut ett färdigt hyreskontrakt!

Man skickar ut papper som folk inte förstår och man påstår saker som inte stämmer! Det är så Svedalahem kommunicerar och beslutar!

Samråd betyder något helt annat än vad SH tror!  Accepterar man detta så mister man besittningsrätten och SH står helt fria att sätta vilka avgifter som helst på p-platserna framöver. Nästan år kan det kosta 500:-. Året efter 1.000 eller mer! Förhandla behöver man enl. SH inte heller göra. Svedalahem bestämmer allt! Ska vi hyresgäster acceptera detta?

Många hyresgäster har kontaktat Svedalahem, när de insett vad som håller på att hända för att få tillbaka papperna/kontraktet men då uppger man på SH att fastighetschefen stoppat detta. Några har fått sina kontrakt tillbaka men de flesta har nekats. Man gör skillnad på folk och folk! Men när man inte fick veta hela sanningen och när SH inte kunde tydligt förklara vad man avsåg i utskicket då måste folk få ha rätten att ångra sig och få tillbaka kontraktet! Detta har inte gått rätt till!  Vi kräver att hela förslaget ska dras tillbaka! Efter juridisk konsultation får vi klart för oss att detta kan vara ett brott mot bl.a. Avtalslagens 30§.

Det växer i våra sandlådor, fönster och dörrar m.m. behöver färg, tak behöver tvättas, träd och buskar ersätts inte när de dör, parkeringsplatser städas inte osv. o.s.v. Anmälda fel åtgärdas inte snabbt nog, en del felanmälningar försvinner, åtgärdstiderna kan bli enormt långa även för allvarligare fel och brister osv.

Svedalahem, det räcker nu! Vi vill bli lyssnade på och vi vill att ni helt ändrar attityd och inser att vi är era kunder! Genom våra hyror och skatter betalar vi för verksamheten!


Irriterade hyresgäster    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Irriterade hyresgäster kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...