Upprop #nödvärn

 

 Nödvärn21.jpg

 

 

Inom polisen finns en destruktiv tystnads- och bestraffningskultur som bygger på en manligt kodad norm. Detta bidrar till att en sexistisk jargong, objektifierande kommentarer, trakasserier och fysiska övergrepp regelmässigt skämtas bort eller tystas ned. Uppropet vänder sig till alla som är eller har varit anställda hos polisen och som upplever att sexism, sexuella trakasserier, övergrepp och olika härskartekniker är ett problem inom polisorganisationen.

Det finns tre sätt att skriva under uppropet:
1.      Med ditt namn
2.      Med dina initialer
3.      Som anonym

Vi har full respekt för dig som inte vågar skriva ditt namn på detta upprop. Varje person som skriver under med sina initialer eller som anonym, vittnar dessutom om en bestraffningskultur mot dem som påpekar fel och brister. I en väl fungerande organisation tar man hand om problem och ser dem som en möjlighet att bli bättre.

Vi kommer inte längre att acceptera att olika kränkande beteenden fortgår och kräver en nolltolerans mot detta! Målet är en polisorganisation där ALLA anställda kan nå sin fulla potential och behandlas med värdighet och respekt.  


Styrgruppen för Nödvärn    Kontakta namninsamlingens skapare