UPPROP mot Försäkringskassan

NU JÄVLAR FÅR DET VARA NOG !

 

HUNDRATALS blir nekad sjukpenning av försäkringskassan varje dag

Många av dem lever i fattigdom.

Även du eller dina närmaste kan bli drabbade.

Vill du vara med och påverka?

 

Vår grupp arbetar AKTIVT !! mot försäkringskassans sjukskrivningsprocesser som ödelägger människors liv.


Civilt uppror mot Försäkringskassan, Emil Nilsson    Kontakta namninsamlingens skapare