Upprop Kristianstad

Upprop för att värna om Kristianstads och alla Sveriges stadskärnor.

Opinions yttring, där alla kan skriva under, så att det sprids runt i hela Sverige hur t.ex. Kristianstads kommunpolitiker är på väg att ödelägga Kristianstads omtalade renässans centrum, vilket åtskilliga av Sveriges stadskärnor drabbats av.

Detta för att sätta tryck på våra kommunpolitiker, som har det totala ANSVARET för planmonoploet i PBL, och som ofta talar med "kluven tunga" och värnar om kulturen i våra stadskärnor och 
samtidigt som p.g.a. ovarsam hantering av PBL och en överetablering sker i externhandeln!
Massor av tomma lokaler i städernas stadskärnor blir följden av detta och och därmed inga resurser till kulturunderhållet av dessa centrumfastigheter.

Detta är INGET som RISK-kapitalet i externa köpcenter eller centrumgallerior visar någon respekt för.

Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 46 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.

* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.

* Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!
 
En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?    
Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! 
Är inte detta lagvidrigt?
 
I Nybro konstaterades av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, att utgiften var ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

Det skulle vara intressant att få höra vad professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin i Uppsala anser om frågorna i detta upprop och vad han anser, om det är ett olagligt företagsstöd med Kristianstads kommuns vägbygge i Hammar.

Vad säger alla ni andra? Det borde ageras?

Skriv under och Sprid detta upprop till så många som möjligt i hela Sverige.
http://www.skrivunder.com/upprop_kristianstad

OBS detta sker samtidigt som del tre av nybyggda Galleria Boulevard i centrum inte finner hyresgäster!

Två länkar om Nybrofallet, som det finns stora likheter med Kristianstads kommuns vägprojekt i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum:

Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Olagligt då kommun gynnade företag    

Läs och lyssna även på, som även ALLA våra 71 kommunalfullmätige ledamötern i Kristianstad borde ta sig tid till: 

Emma Jonsteg: "Köpladornas tyranni är gudagiven ordning"

Lyssna: Hur påverkar alla stora köpcentrum stadsutvecklingen? 

WSPs senate utredning som ofta inte nämns av kommunen
PM Handel i Kristianstad


Läs


Nätverk Kristianstad    Kontakta namninsamlingens skapare