AVVECKLA VINDKRAFTSUBVENTIONERNA !

Vi fokuserar nu på långsiktig opinionsbildning mot vindkraftsubventionerna!

Regeringen föreslår nu riksdagen att besluta om mycket kraftiga höjningar av 
subventionerna till vindkraft, lagförslaget ska träda i kraft från och med den 
1 januari 2016. 

 

Detta beslut kommer att medföra stora skador på vår natur, djur och
boendesituation i stora delar av Sverige. 

 

Det kommer att bli utökade byggprojekteringar i våra skogar, och elöverskott
i landet. Vi kommer att exportera el under produktionskostnad, då vindkraft
inte kan lagras.

 

Är detta en framtid som vi vill ge till våra barn och barnbarn?
En skövlad natur utan kraft att återhämta sig, och med skador på djur och
människor i hela landet.

 

Idag finns tyvärr riksdagsmajoritet för beslut om höjning av subventionerna.


Det enda som kan stoppa beslutet eller justera ner volymerna är att ett antal 

riksdagsmän tänker om. Det kan ske om de känner att det finns en folklig opinion 

mot beslutet. De flesta politiker är lyhörda för vad väljarna tycker, och tacksamma 

för en dialog.

 

Bilda opinion - mot ökad subventionering och fortsatt utbyggnad av vindkraft!

Arbetet är långsiktigt, och även om vi inte lyckas förhindra beslutet före
sommaren, så avser
vi långsiktigt bilda opinion för en förtida nedmontering
av subventionerna.

 

Skicka i första hand ett mail (eller pappersbrev) till din riksdagsman, som
sitter i den 
så kallade Energikommissionen. 


Dessa elva riksdagsmän är följande: 

• Ingemar Nilsson (socialdemokraterna), ingemar.nilsson@riksdagen.se

 

• Maria Strömkvist (socialdemokraterna), maria.stromkvist@riksdagen.se 

 

• Åsa Westlund (socialdemokraterna), asa.westlund@socialdemokraterna.se 

 

• Lars Hjälmered (Moderaterna),  lars.hjalmered@riksdagen.se    

 

• Cecilie Tenfjord-Toftby (Moderaterna), cecilie.tenfjord.toftby@riksdagen.se 

 

• Mattias Bäckström-Johansson (Sverigedemokraterna), mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se

 

• Lise Nordin (Miljöpartiet),   lise.nordin@riksdagen.se 

 

• Rickard Nordin (Centerpartiet), rickard.nordin@riksdagen.se 

 

• Birger Lahti (Vänsterpartiet), birger.lahti@riksdagen.se 

 

• Maria Weimer (Folkpartiet), maria.weimer@riksdagen.se 

 

• Pernilla Gunther (Kristdemokraterna), pernilla.gunther@riksdagen.se 

 

Pappersbrev till riksdagsmännen: 

Förnamn-Efternamn, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

 

Du kan även skicka samma mail (eller brev) till den vanliga riksdagsledamot
som du 
har förtroende för. Alla riksdagsledamöter från ditt län hittar du på: 

www.riksdagen.se. 

 

Vi uppmanar er alla att skriva några rader till en eller flera parlamentariker. 

Skriv om era känslor, erfarenheter och vad vindkraften gör med vårt land. 

 

Skriv kort eller långt, det viktiga är att många hör av sig, och sammanfatta
med att du inte önskar att vindkraftsubventionerna höjs den 1 januari 2016. 

 

Tack för ditt engagemang, din röst är viktig, och glöm inte att
tillsammans är vi starka och kan förändra.

 

Sprid gärna denna text till dina vänner och be dem också agera.

 

Skicka gärna en kopia till  helene.brandt@landskapsskydd.se   

 

Sune Sjöström, Krokom, sune.sjostrom@landskapsskydd.se


Ordförande FSL

 

Hämta gärna vårt PDF-dokument här för att dela ut till vänner och kollegor.

 


Föreningen Svenskt Landskapsskydd    Kontakta namninsamlingens skapare