Upprop för Hertsöskolan!

Behåll Hertsöskolans högstadium! 

Detta är ett upprop för Hertsöskolan, luleås största bostadsområde, för kunniga, goda elever i en trygg skola. Det är också ett meddelande riktat till politiken med innebörden att den ska leverera det den har fått vårt, medborgarnas, mandat för. 

OBS!
Nedan delas en hertsöbos ord om "underlaget för fortsatt utredning av Luleås skolor":

För en infödd Hertsöbo och ganska engagerad i ungdoms/befolkningsfrågor på området, så har de senaste dagarna känns som mindre roliga...

Att Luleå Kommun och dess utbildningsnämnd kommer på tanken att försöka flytta Hertsöskolans högstadium från området är ett svek mot barn och föräldrar samt övriga boende och för oss som jobbar för att området ska utvecklas på bästa sätt!

År efter år sägs det att på Hertsön ska det satsas...
Såklart är vi tacksamma för det nya centrumet som tillkommit för ett par år sedan, men i övrigt finns det mer att bevisa från kommunens sida.

Istället startar nu en ”nedrustning”, att plocka bort ett högstadium från en av kommunens största stadsdelar är inget annat tecken på det.
Ett högstadium med ca 250-300 elever står för så mycket energi, hjärta och framtidstro på området, att bussa iväg dessa från området gör att såväl området som de enskilda ungdomarna tappar en del av sin identitet. Känns även som att det är en nog stor enhet av elever för att få vara kvar på det egna området.

Under åtminstone de senaste 20 åren har föreningslivet, fritidsgårdsverksamheten och högstadiumet på Hertsöskolan nära samarbetat på ett sätt som är unikt i denna kommun.
Det samarbetet bygger på att vi jobbar/samarbetar i samma lokaler och område, denna framgångsfaktor slås nu bryskt undan vid en flytt.

Vad blir de fortsatta följderna och nedrustningarna?
Nybyggnationen av Hertsö Badhus, är det nästa projekt som inte är värt att satsas på?

Brukar ha stort förtroende för politiker och vill fortsatt ha det!
Nu är det dock dags att visa var ni står och även visa att ni kan stå för saker ni lovar...
På Hertsön fick Ni Socialdemokrater ett otroligt stort stöd av väljarna, svik dem inte!

Nu går jag ut på Hertsön, njuter av det vackra höstvädret på detta fantastiska område och hoppas att jag inte ska behöva bli besviken när besluten om skolan skall tas framöver...