Upprop för Göteborgs odlare, med anledning av att Lärjeholm sagts upp

Upprop för Göteborgs odlare

Lärjeholms odlarförening hotas av nedläggning - utan att få ersättningsområde för odlarnas 16 000 kvadratmeters yta.

Kan några av stadens många odlingsföreningar känna sig trygga inför framtiden?

Lärjeholm har lång historia - här finns familjer som odlat i tre generationer! Marken, nära natursköna Lärjeån, ska om 6-7 år tas i anspråk för tåguppställning. Men odlarna har sagts upp redan till årsskiftet. Utan att få ersättningsmark, trots att politikerna redan i planeringen uttalat att odlarna bör erbjudas ny likvärdig odlingsmark i närområdet.

Orättvisan är uppenbar, I flera tidigare fall har odlare fått flytta till nya områden att odla på.

Detta är inte första gången som odlare på stadens olika lottområden har behandlats som onödiga och besvärliga, istället för som den tillgång vi är. Exemplet Lärjeholm är oroväckande.

Vi odlare tillför grönska, bidrar till naturvärden och biologisk mångfald, och gör vad som skulle varit tomma områden till gröna oaser. Dessutom odlar vi våra egna grönsaker - helt i linje med dagens idéer - och vi betalar för att nyttja marken!

Göteborgs odlarföreningar har varit stadens kunder sedan 1995. Tidigare har många av oss varit enskilda arrendatorer.Vi protesterar mot stadens behandling av lottodlare och främst mot behandlingen av Lärjeholms odlare.

Skriv på!

Listan kommer att lämnas till kommunfullmäktiges ledamöter, då det är ett politiskt ärende.

Vi som skapat namninsamlingen är föreningen GDOF, som samlar Göteborgs djur- och odlarföreningar


GDOF (Göteborgs djur- och odlarföreningar) genom Lena Olsson    Kontakta namninsamlingens skapare