Upprop för att Västerviks kommun ska ge alla barn en chans att lyckas i skolan.

” Lust att lära - rätt att lyckas”

Så låter Barn- och utbildningsnämnden i Västerviks vision, men det finns få saker som idag talar för att det är något de eftersträvar att uppnå. Idag finns det många barn med särskilda behov som inte får en chans att lyckas, och som helt säkert kommer att tappa lusten till lärande. De besparingar som görs idag kommer kosta kommunen avsevärt mycket mer senare, både i pengar och i mänskligt lidande. Vi kräver att kommunen vågar satsa på barnen, att barn som behöver stöd får tidiga insatser och får den hjälp de har laglig rätt till. Detta för att alla barn ska få en chans att lyckas och få möjlighet att bibehålla den lust till lärande som de har när de kliver in i skolan värld.