Upprop för att avbryta Sveriges stöd till den antisemitiska undervisningen i UNRWA:s skolor

UNRWA är en FN-myndighet som skapats för att stödja s.k. palestinska flyktingar. Den är en märklig myndighet såtillvida att den erkänner palestiniers rätt att ärva flyktingskap. Inga andra flyktingar i världen kan ärva sitt flyktingskap. Alla andra flyktingar i världen stöds av FN-myndigheten UNHCR.

UNRWA erhåller miljontals av svenska skattebetalares pengar årligen. Men vad används pengarna egentligen till?

UNRWA bedriver bland annat skolverksamhet. Det är känt att sådana skolor använts som vapenförråd åt Hamas som är en antisemitisk terrororganisation vars syfte är att utplåna Israel. Det är också känt att lärare i UNRWA:s skolor hyllar Hitler, knivattacker och terror Läs här om dem.

UNRWA:s skolböcker innehåller följaktligen också antisemitism. Här är några exempel (Källa.):

Fjärde klass: "I think that the Jews are the enemies of the Prophet and the believers. Treachery and disloyalty are character traits of the Jews and one should beware of them.

Femte klass: "The final and inexorable outcome shall be the victory of the Muslims over the Jews".

Sjätte klass: "[The student] must learn about the conspiracies of the Jews against the Prophets of Allah".

Sjunde klass: "[The student] must wish to become one of Allah's Martyrs".

Och här är två filmer där du tydligt kan se vad skoleleverna lärt och lär sig:

Trots detta säger vice statsministern Isabella Lövin (MP) i Riksdagen den 24 februari i år att

UNRWA undervisar särskilt i frågor om mänskliga rättigheter, tolerans och fredlig konflikthantering i sina skolor, där omkring 500 000 barn går.

Men detta tycks alltså inte stämma alls. Al Hayat al-Jadida, den Palestinska Myndighetens (PA) propagandaorgan, rapporterade för några år sedan följande:

The Education Ministry of the deposed Hamas government announced yesterday [Feb. 13, 2014] that it has reached an agreement with UNRWA to suspend teaching human rights as a subject in the agency’s schools in Gaza because [the curriculum] contains dangerous inaccuracies that are detrimental to the Palestinian cause and to Palestinian and Islamic culture.

 Ändå avslutar Isabella Lövin med att skriva att:

Regeringen har … fullt förtroende för att UNRWA och dess personal kan utföra sitt viktiga mandat, och ser ingen grund för att ifrågasätta UNRWA:s opartiskhet.

Detta alltså trots att UNRWA i Gaza är helt styrda av terrororganisationen Hamas, trots att UNRWA, till skillnad från vad statsledningen tror, har slutat undervisa i mänskliga rättigheter och tvärtom undervisar i judehat.

Vi vill att Sverige ska sluta stödja UNRWA till dess att organisationen överger sitt judehat och till dess att UNRWA:s skolor börjar undervisa barnen i mänskliga rättigheter med syfte att leva i fred med judarna och Israel.

Skriv på detta upprop om du håller med! Vi avser att inom kort överlämna namnlistan till Sveriges regering.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Sara Lönnström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...