Upprop - smittskyddsåtgärder måste vidtas i skolor, fritidshem och förskolor!

Nu måste skolor/fritidshem/förskolor SKYDDAS från ytterligare smittspridning! I höst kan det vara för sent, därför KRÄVER VI ATT REGERING OCH FoHM TAR ANSVAR genom att införa FÖREBYGGANDE smittskyddsåtgärder!

Allt annat än att skydda personal och elever på Sveriges största arbetsplats, är djupt oetiskt och ett brott mot arbetsmiljölagen! Varför ska just Sveriges skolor vara öppna till vilket pris som helst utan att någon säger det självklara? Att det i sådant fall måste sättas in kompetenta smittskyddsåtgärder för att förhindra smittspridning? Som man gör i andra länder?

Vi befinner oss fortfarande mitt i en global pandemi som har kostat miljontals människoliv över hela världen och där den mycket smittsamma Delta varianten tar över. Utgångspunkten för skolans verksamhet har varit den allmänna skolplikten och nödvändigheten att barn befinner sig i skolan.

Vi delar denna uppfattning!Men vi delar inte uppfattningen att detta skall gälla till varje pris och oavsett vilka följder det för med sig! 

Ingen ska behöva komma till skolan i höst och vara rädd för sitt liv och hälsa. Inga föräldrar ska riskera böter eller anmälan till sociala myndigheter på grund av rädsla för att skicka barnen till skolan, då de eller barnet befinner sig i riskgrupp.

Vi kräver därför att strikta smittskyddsåtgärder sätts in i skolorna där hundratals, ibland tusentals ovaccinerade trängs i trånga och ofta dåligt ventilerade lokaler.

Här kan du läsa hela texten:
Upprop - smittskyddsåtgärder måste vidtas i skolor, fritidshem och förskolor!


Cristhine Hellsten Kerslow    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Cristhine Hellsten Kerslow lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...