Upphäv utförsäljningen av Karlshamns kommuns fastigheter på Tärnö!

Krav om att kommunen upphäver ingången försäljning av mark och
fastigheter på Tärnö!


Försäljningen består av fastigheterna:
• Tärnö 1:34: inom fastigheten finns lärarbostaden, fyra mindre uthyrningsstugor,
sanitetsbyggnad och vänthallsbyggnad.
• Tärnö 1:65: inom fastigheten finns en gästbrygga
• Tärnö 1:66: inom fastigheten finns bygdegården och ett sanitetshus. Där finns även två
byggnader på ofri grund, en kioskbyggnad och en förrådsbyggnad, men de ingår inte i överlåtelsen.

Bakgrund, syfte
I oktober 2020 lades kommunens fastigheter på Tärnö ut till försäljning. Syftet med försäljningen var enligt Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens dåvarande ordförande, enligt en artikel i BLT ”att öka tillgängligheten i skärgården och locka fler besökare till ön, men också att öka förutsättningarna för sysselsättning och verksamheter i skärgården och på ön”. 

https://www.blt.se/karlshamn/fastigheter-pa-skargardso-till-salu-priset-ar-inte-avgorande-151987b8/

Vidare specificerade kommunen, i samma artikel:

”fastigheterna säljs inte utan krav från kommunens sida. De säljs i befintligt skick och byggnaderna är i behov av renovering samtidigt som kommunen friskriver sig från fel. Dessutom krävs att områdena ska hållas välvårdade och allmänhetens tillgänglighet får inte inskränkas. Köparen förbinder sig också att bekosta all byggnation, skötsel, avgifter och annat för de områden som övertas”, och

”[köpare] tecknar avtal med kommunen för skötseln av alla kommunens intressen på ön. Det gäller bland annat stranden vid badplatsen och övriga anläggningar som rör det rörliga friluftslivet som bryggor, bojar och toaletter”.

”Kommunen vänder sig till intressenter med erfarenhet och förmåga att ta hand om och utveckla verksamhet på fastigheterna. Köparen förväntas också ha organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra sina idéer på ett professionellt vis”.

Försäljningen
Anbudstiden var öppen så kort tid som två veckor, och kommunen marknadsför försäljningen endast på sin egen hemsida.

En felaktig och ofullständig värdering låg till grund i försäljningen:

- Endast delar av Tärnö 1:34 låg ute till försäljning, medans hela ingick.

- Värderingen utgår från att fastigheten Tärnö 1:34 inte kan utnyttjas som fritidsbostad, vilket är felaktigt: Fastigheten är en s.k. småhusfastighet, vilket innebär både att taxeringsvärdet är felaktigt satt, men även att Tärnö 1:34 kan nyttjas som fritidsbostad utan vidare tillstånd.

- Alla tre fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten och avlopp, vilket inte redovisats i fastighetstaxeringen.
- Kommunen betalade för 27 andelar i VA föreningen (motsvarande 2,4 miljoner kr) när ön anslöts till året-runt-vatten och avlopp. Detta missades i värderingen, en miss som
skattebetalare nu får ta ansvar för.

Den felaktiga värderingen ledde till att köpeskillingen var alltför låg, och Destination Tärnö vann anbudet med 2,5 miljoner kronor.
Andra anbudslämnare (som tvingades forcera sina prospekt), förkastades utan hänsyn till ekonomisk styrka, eller om anbudet låg högre.

Hur har utlovade aktiviteter uppfyllts, och fastigheter förvaltats hittills?

Väntkur vid Postbryggan/allmänna toaletter och soptunnor: istället för att som utlovat utveckla avfallshanteringen, göra Tärnö tillgängligt för fler besökare, har serviceanläggningar som allmänheten tidigare haft tillgång till, stängts eller avgiftsbelagts.

Lärarbostaden: ingen restaurang bedrivs som utlovat i prospekt (öppettider utlovas även högtider som påsk och jul). Destination Tärnö menar att de inte kan driva restaurang eftersom bygglovsansökan vid stranden avslagits. Istället har en glasskiosk öppnats i Sjöboden, vilket konkurrerar ut befintlig verksamhet (Familjen Karlenberg driver sedan decennier både kiosk, gästplatser för fritidsbåtar och restaurang/pub på ön).

Bygdegården, Gamla kiosken, Sandvik, Saltboden, Attefallshus- inget har hänt.

Uppropets krav
• Kommunen fullföljer inte köpet

Uppropets förslag:
• Kommunen äger mark, och står för service såsom soptunnor, toaletter och väntkur/väderskydd.
• Entreprenad för skötsel av naturskyddsområden såsom badplatsen i Sandvik handlas upp.
• Lärarbostaden och sjöbodarna- arrenderas ut till näringsidkare, alternativt säljs utan tillhörande mark i ny upphandling där villkor specificeras.
• Bygdegården (som kommunen köpte av Stugföreningen för 1 (en) krona år 1969), skänks tillbaka till Stugföreningen, som åtar sig att rusta upp och sköta byggnaden utan möjlighet till privatisering av ägandeförhållanden.
• Vid en eventuell försäljning av kommunens byggnader, är anlitande av mäklare ett måste!

Drakaberget1.jpeg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lina Liljeblad kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...