Umeå-uppropet 2015

Umeå-upprop för alla barns rätt till skolgång!

 

Men jag är inte rashatare, det skall du inte tro. Det är bara det att jag tycker att dom ska vara för sig och vi för oss, och Taikon flickorna ska ut ur min skola!
(Ur Katitzi i ormgropen, av Katarina Taikon)

Enligt FN:s barnkonvention, som Sverige förbundit sig att följa, har alla barn i världen rätt att gå i skolan. Enligt svensk lag har alla barn i Sverige inte bara rätt, utan är förpliktigade att gå i skolan. Detta gäller även asylsökande och papperslösa, dock inte för hemlösa EU-migranter. De barn, vars föräldrar av olika skäl har valt att befinna sig i Sverige, hamnar därför mellan de byråkratiska stolarna. Dessa barn har ingen som helst makt över sina egna liv, skyddas inte av någon lag och erbjuds ingen hjälp av samhället. 


Det pågår en tyst humanitär kris i Sverige där mängder av barn fryser i kalla bilar om nätterna och döms till ett liv i fattigdom och tiggeri på grund av förlorad skolgång. Detta kan inte få fortsätta, Sveriges kommuner måste ge pedagogisk verksamhet till hemlösa EU-migranters barn!

(Micael Grenholm, ordförande i föreningen Stefanushjälpen) (1)

Många kommuner, bland annat Göteborg, erbjuder dock dessa barn skolverksamhet. Utbildningsminister Gustav Fridolin har även gett ett tydligt budskap till kommunerna; att de har rätt och möjlighet att ge utbildning till dessa barn. (2)Det finns ingenting i svensk lag som förbjuder eller försvårar för kommuner att erbjuda skola åt hemlösa barn med föräldrar som är EU-migranter.


Ändå väljer Umeå Kommun att vända bort blicken och istället lägga ansvaret på ideella krafter att ta hand om dessa barns skolgång. Umeå kommun skyller på praktiska utmaningar, den korta tid som dessa barn ofta är i landet, eller att de inte tvingas av lagen. Det finner vi oacceptabelt och får oss att skämmas som invånare i Umeå.
 


Det är värre än ett u-land. Man kan titta på en liten romsk bebis i dag och säga till den att jag vet att du antagligen inte kommer att gå ut grundskolan, och jag vet att du antagligen inte kommer att få jobb. Det är ett sådant monumentalt misslyckande att man undrar hur det har kunnat fortgå utan att någon har slagit larm. (Maria Leissner).(3)

Svenska romer nekades skolgång ända fram till 1959, även då av administrativa skäl – de saknade ofta en fast adress. Systemet var då, precis som nu, utformat för att inte uppmuntra dem att stanna längre än en kortare tid på en och samma ort och generationer av romska barn förlorade utbildningsmöjligheter i Sverige. Historien upprepar sig och Umeå kommun är nu en av de som underbygger och förstärker den fattigdom, strukturella diskriminering och ärftliga utanförskap som EU-migranterna många gånger är här i Umeå för att försöka bekämpa. Genom att inte erbjuda dessa barn skolgång är Umeå kommun en stark bidragande faktor till att även framtida generationer av romer i Europa kommer stå utanför arbetsmarknaden på grund av bristande utbildning.

Vi som skrivit under detta upprop kräver som skattebetalare, medborgare och medmänniskor att alla beslutsfattare och representanter för Umeås befolkning;

  • Tar tydlig ställning för Barnkonventionen och alla barns rätt att gå i skolan
  • Erkänner att Umeå Kommun har ett ansvar att erbjuda skolgång och barnomsorg för alla barn som befinner sig inom kommunens gränser
  • Inte förlägger ansvaret för utförandet på ideella krafter
  • Agerar NU och omgående ordnar skolplatser åt samtliga EU-migranters barn. 

 

 

Referenslista: