Tynderö - En egen postort

Till alla som har en adress i Tynderö socken Tynderö blev som bekant utnämnd till Årets By/Bygd 2021. Många vet inte vart vackra Tynderö ligger då Tynderös postadress är Söråker. Inget ont om Söråker men många har ifrågasatt varför Tynderö inte har en egen postadress.

2021 genomfördes en namninsamling med avsikt att samla in namn från alla boende som önskar att det står Tynderö istället för Söråker på vår post och i media. Många personer skrev under listan men eftersom det inte blev en majoritet av Tynderöbor gör vi ett nytt försök och kompletterar namninsamlingen digitalt.

Tusen tack till dig som skrivit under uppropet att ändra namnet på vår postort till Tynderö. Namninsamlingen startade redan sommaren 2021 med underskrifter på papper. Hösten 2022 kompletterades den analoga insamlingen med ett digitalt upprop och hittills har totalt 570 skrivit under. Lantmäteriet har rapporterat att det finns 946 adresser i Tynderö. För att allt ska ske enligt god demokratisk ordning behöver minst 500 personer skriva under uppropet. 

 

Den 9 januari 2023 summerades denna namninsamling och överlämnades till Timrå kommun såsom ett medborgarförslag för fortsatt behandling.

Tack / Mats Eriksson, Myckeläng Tynderö

 

Önskar en majoritet att byta ut postnummer och postortnamn görs ansökan hos Timrå kommun i god tid innan det årliga brytdatumet som redovisas nedan:  

Större postnummerändringar går till på följande sätt: Postoperatörerna ansöker på postnummernivå senast 1 mars om att få ändra postnummer. Kommunerna kan ansöka senast samma datum om att byta postortnamn. Postnummerrådet beslutar under juni månad om vilka ansökningar som ska godkännas.

Rådet är sammansatt av representanter från Bring Citymail, Fria Postoperatörers Förbund (FPF), Infodata (SPAR), Lantmäteriet, PostNord Sverige AB, Post- och telestyrelsen (PTS), Skatteverket och Svensk Direktreklam (SDR). Information om ny postadress går ut till alla berörda hushåll och företag. Postnummerändringarna sker sedan första helgfria måndagen i mars. På tisdagen är postnord.se och postnummerservice.se uppdaterade. Källa: https://www.postnord.se/om-oss/samhalle/postnummer


Mats Eriksson, Myckeläng    Kontakta namninsamlingens skapare