Tvillingars, trillingars och flerbörds lika rätt till en vuxen

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen en del av Sveriges lagar, därför bör även Socialförsäkringsbalken rättas efter de lagar vi har i Sverige. I Barnkonventionen står det "Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras."

När man får ett barn får man 480 dagar föräldrapenning, 390 på sjukpenningsnivå utifrån din inkomst samt 90 dagar på lägsta nivå, dvs 180:- per dag. Som flerbördsföräldrar, dvs till tvillingar, trillingar eller fler barn som föds samtidigt, får man inte dubbelt, trippelt osv.

Som tvillingförälder, får man 660 dagar totalt, 480 på sjukpenningsnivå samt 180 på lägsta nivå. Dvs att tvillingar räknas inte ens som 1,5 barn i föräldradagar, t.o.m mindre än 1,5 barn. Hade man fött barn tätt på, tex en i januari och en, samma år i december, då får man 960 dagar.

Detta är enligt Socialförsäkringsbalken kapitel 12, paragraf 12 "Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, och vid flerbarnsfödsel under ytterligare högst 180 dagar för varje barn utöver det första."

Att se Socialförsäkringsbalken beslut är ett hån mot barns lika rätt. Mina barn, liksom så många andra, är inte alls lika mycket värda och har inte alls samma rättigheter som "enlingar". Mina barn, liksom så många andra "flerbördsbarn" blir diskriminerade av Socialförsäkringsbalkens lag om föräldrapenning, då de inte får den tid som skulle behövas, både för barnen och för föräldrarna, inte en egen trygg famn att tröstas mot. En vuxen per barn i deras första levnadsår, precis som en "enling".

Som flerbördsförälder vet man att det finns ett mycket större behov av att, under barnens första år, faktiskt ha båda föräldrarna hemma tillsammans, då det är två barn som ska få sina behov tillgodosedda på samma sätt som ett barn och det kan inte endast en förälder göra. Både för barnens skull men också för att minska stressnivån för flerbördsföräldrar.

Låt politikerna på Socialdepartementet få veta att de bryter mot barnens lika rätt, låt dom veta att alla barn har rätt till en famn, låt dom veta att vi är fler som står upp mot våra barns rättigheter.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Monica Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...