Öka tryggheten i Bandhagen!

 

Vi som undertecknar detta medborgarförslag vill uppmärksamma Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd på behovet av åtgärder mot den ökade otryggheten i Bandhagen. Medborgarförslaget kommer att skickas till stadsdelsnämnden inför nästa möte. Skriv under och sprid vidare om du håller med!

 

Medborgarförslag om trygghetskartläggning i Bandhagen

 


Bandhagen är på många sätt ett fantastiskt och tryggt ställe att bo på, men vi anser att det även finns problem med otrygghet som behöver lösas. Dels vill vi se en genomgång av grönområden som t.ex. Bandängen och området mellan Bandängen och Bäckahagens skola. Kvällstid inte minst på vinterhalvåret kan det ibland upplevas som otryggt, med delvis dålig belysning.
Eftersom Bandängen annars sjuder av liv är det synd om folk drar sig för att röra sig där kvällstid och t.ex. jogga, rasta hunden eller bara ta en kvällspromenad. Vi upplever också en ökad aktivitet när det gäller försäljning av narkotika i centrum, det rapporteras om att droger ibland säljs mer eller mindre öppet dagtid.
Givetvis behövs det ett förebyggande arbete, liksom hjälp för dem som sitter fast i missbruk. Men det behövs också trygghetsskapande åtgärder. Därför vill vi se en trygghetskartläggning i Bandhagen där företrädare för t.ex. socialtjänst, trafikkontoret och polisen promenerar runt och identifierar trygghetsbrister tillsammans med oss Bandhagenbor. Kartläggningen bör mynna ut i konkreta åtgärder så snart som möjligt.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Erik Andersson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...