Trafikverket - sänk hastigheten genom Kaxås!

Sänk hastigheten genom hela Kaxås!

 

Kaxås och Offedal har fått en fin och stor befolkningstillväxt de senaste åren. Det har byggts närmare 30 nya hus i byn och många barnfamiljer har flyttat in i hus och gårdar som sålts i bygden. 

Många av de nybyggda husen har byggts norr om länsväg Z675 där barnen nu behöver korsa vägen för att komma till skolan och (kommande) förskola samt för att åka buss till Änge för högstadiet eller buss till Östersund. Gäller så klart även vuxna.

 

Idag har trafiken ökat markant genom hela Kaxås. Generellt hålls det en hög hastighet och det är mycket tung trafik som passerar Kaxås, allt från jordbruks och skogsmaskiner till timmerbilar och varutransporter.

Många människor rör sig längs med vägen under alla årstider. Här både promenerar, springer och åker man spark. 

 

Svea Park är både en plats med evenemang men numera också återvinningsstationen sedan en tid tillbaka vilket gör att många in och utfarter sker härifrån. Det blir en trafikfara då hastigheten är 80 km/h. Det är också bekymmersamt att det är 80 km/h genom en stor del av byn.

 

Vi som skriver under denna namninsamling stödjer förslaget att hastigheten sänks till 50 km/h från den östra uppfarten till Övre Kaxås, hela vägen genom Kaxås och förbi Önet. Därefter blir det 80 km/h igen. I de centrala delarna av byn bör hastigheten vara 30 km/h. 

Denna namninsamling kommer att lämnas in till Trafikverkets handläggare som en bilaga till lagt ärende med nummer 1647511

 

Sänk hastigheten innan det sker olyckor! 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Henrik Ling lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...