Trafiksituationen i Skarpäng

GÖR NÅGOT ÅT BILFRAMKOMLIGHET OCH KOLLEKTIVTRAFIK IFRÅN SKARPÄNG,TÄBY NU!

Täby kommun har planer på att bygga ca 800 nya bostäder i Skarpäng (reviderat till ca 600 i senaste utredning/studie 2020-08-25) i samband med förnyelse av Rösjö Centrum. I dessa planer finns inga åtgärder för att förbättra framkomligheter med bil för boende i Skarpäng. Inte heller finns någon plan för en förbättrad och förtätat kollektivtrafik.

Det känns som att de har börjat i fel ände. Redan nu har man byggt cykelbanor som blir effektiva flaskhalsar för övriga trafikanter och sk ”enkla stopphållplatser” på Täbyvägen, som effektivt stoppar framkomlighet för biltrafikanter och andra bussar

Trafiksituationen i morgonrusningen är redan idag, med de 2000 bostäder som finns i Skarpäng, smått kaotisk. Det gäller både utfart och infart till/från Täbyvägen, från Rösjövägen, Fjätursvägen och Rostockvägen. För att inte tala om de effektiva flaskhalsar som medvetet skapats på Enhagsvägen och Enebybergsvägen. Hur ska det då bli med en 40% ökning av boende i Skarpäng och ytterligare 400 bostäder som planeras runt Eneby Torg?

Först och främst måste infrastrukturen åtgärdas så att trafiksituationen och servicenivån på kollektivtrafiken förbättras. Matarbussar inifrån Skarpäng till Roslag Näsby och Mörby Centrum borde vara en självklarhet i detta sammanhang. Vi i Skarpäng tillhör de stadsdelar som har längst avstånd till spårbunden trafik i hela Stockholmsområdet, och till den närmaste knutpunkten, Roslags Näsby som är 3,5 km bort, kan vi inte ens åka buss.

Denna uppmaning syftar till att uppmärksamma våra politiker och kommuntjänstemän på, att vi 5500 personer som bor i Skarpäng känner oss bortglömda och nedprioriterade, och att vi behöver kunna smidigt och effektivt kunna ta oss till våra arbeten.

Alla kan inte, eller vill inte, cykla!  

-  Fixa kollektivtrafiken till och från Skarpäng

-  Fixa framkomligheten för bilarna till och från Skarpäng på ett trafiksäkert sätt för alla trafikanter

-  Skala ner utbyggnadsambitionen till en rimlig nivå. Det är inte vi som är till för ett nytt centrum utan det är centrumservicen som är till för oss.