Trafiksituationen kring Bergaskolan i Limhamn

Problembeskrivning:
Bergaskolan är en av Malmös största skolor med stort upptagningsområdet i framförallt Limhamn. Skolan bedriver verksamhet från förskoleklass till högstadiet.
Transport till och från skolan sker främst till fots, med cykel eller med bil (att barnen blir avlämnade/upphämtade).
Framförallt under morgonen kring klockan 08 är det intensiv trafik kring skolområdet. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Allt för många bilister kör fortare än satt hastighetsbegränsning. Detta tillsammans med få övergångsställen, avsaknad av separata cykelbanor (vilket gör att vissa cyklister cyklar på trottoaren) och få hinder på vägbanan för att sänka hastigheten, gör att trafiksituationen är riskfylld för barnen.

Vad vi ber om:
Vi vill att Malmö stad ser över och ökar säkerheten för våra barn i trafiken kring Bergaskolans skolområde på Hyllie kyrkoväg samt Grönalundsgatan, och möjliggör en trygg miljö för barnen att ta sig fram till fots eller cykel, samt möjliggör för föräldrar att stanna med bil för av/upphämtning.

 

Denna namninsamling kommer att skickas till Malmö stad fastighets- och gatukontor, i ett försök att stötta ett pågående ärende med samma inriktning som ovan (ärendenummer 798995).

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Filip Alderin överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...