Minska trafiken kring Gyllebo förskola och Mellanhedsskolan i Malmö

Trafiksituationen kring Gyllebo förskola och utanför ingången till förskoleklasserna på Mellanhedsskolan har försämrats avsevärt och vi är oroliga för barnens säkerhet på väg till och från förskola/skola.

Bakgrund:

1) Sedan staketet kom upp mot parkeringen på Gyllebogården har antalet föräldrar som kör in och ställer sig på personalparkeringen ökat markant. Det är redan idag inte tillåtet att köra in utan tillstånd och det är inte tillåtet att parkera på personalparkeringen. 

2) Bilarna kör fort, både in till personalparkeringen och vidare in till grundsärskolan. Enligt gatukontoret gäller 40 km/h i avsaknad av hastighetsskyltning.

I samråd med Mellanhedsskolans trafikgrupp har vi tagit fram följande önskade åtgärdsplan:

1) Öppning i staketet mot Gyllebogårdens parkering (s-grind eller motsvarande lösning av säker natur).

2) Hinder i vägen vid infarten från Gyllebogatan (se nedan karta) som gör att endast bilar med tillstånd kan köra in.

3) Ordentlig hastighetsbegränsning för transporter/taxi som har tillstånd att köra in på vägen. Max 10 km/h är lämpligt där det rör sig små barn.

Skriv under och hjälp oss att göra vägen till förskolan/skolan säkrare!

Namninsamlingen kommer att överlämnas till Malmö stad samt ledningen för Gyllebo förskola och Mellanhedsskolan.

 

Picture3.png

bild2.png 


Johanna Fischer och Lennart Helmbold    Kontakta namninsamlingens skapare