Tillåt sällskapshundar i färdtjänstbilar, Jönköpings Län

Vi, undertecknade medlemmar av samhället, uppmanar härmed politikerna i Jönköpings Kommun att omedelbart ompröva beslutet om att neka färdtjänstresenärer att ta med sina sällskapshundar i taxibilar.

Detta beslut har haft en betydande inverkan på personer som är beroende av färdtjänsten för att delta i samhällslivet. Vi vill särskilt belysa situationen för dem som lider av funktionsnedsättningar och som är ägare till sällskapshundar. Dessa hundar spelar en avgörande roll för deras fysiska, mentala och emotionella välbefinnande.

Vi förstår att det finns oro för rengörings kostnader och allergilämningar i fordonen. Men vi vill påpeka att sällskapshundar redan tillåts färdas i vanliga taxibilar (som används inom färdtjänsten) utan att sanering krävs mellan olika kunder.

Rent teoretiskt kan en sällskapshund ha åkt i taxibilen innan en färdtjänstkund (som inte får ha med sig sin hund) stiger in i fordonet utan att detta genererar någon sanering mellan kunderna.

En annan möjlig lösning skulle kunna vara att öronmärka vissa större färdtjänstbussar för allergiker. På så sätt skulle även rullstolsburna kunder med sällskapshund ha möjlighet att ta med sin hund och få tillgång till färdtjänsten. Detta skulle erbjuda en kompromiss där hänsyn tas till både allergiker och personer med funktionsnedsättningar som behöver ha sina sällskapshundar med sig under resor.

Att neka färdtjänstresenärer möjligheten att ta med sina sällskapshundar i taxibilar begränsar deras frihet, rörlighet och möjligheter till delaktighet i samhället. Det skapar även ett ojämlikt samhälle där vissa personer inte kan utnyttja samma möjligheter och rättigheter som andra.

Vi ber därför politikerna i Jönköpings Kommun att ta detta ärende på största allvar och ompröva beslutet. Genom att tillåta sällskapshundar i färdtjänsttaxibilar skulle vi inte bara främja jämlikhet och inkludering, utan också visa att Jönköpings Kommun är en ledande kommun som bryr sig om och tar hänsyn till alla sina invånare, inklusive personer med funktionsnedsättningar och deras välbefinnande.

Underteckna detta upprop för att stödja förändringen och ge rösten åt dem som behöver ta med sina sällskapshundar under färdtjänstresor. Tillsammans kan vi skapa ett mer inkluderande och omsorgsfullt samhälle för alla.wade-austin-ellis-FtuJIuBbUhI-unsplash.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lina Ahnvik kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...