Tillåt bettlösa träns på dressyrtävling

På tävlingar inom ridsporten får alla hoppryttare välja själva om de vill rida bettlöst eller inte. Vår önskan är att detta ska ske även inom dressyren, där hästarna idag är tvungna att ridas med bett i munnen på tävling. Vi vill att TR ska skrivas utifrån hästarnas bästa och att TR och Ridsportförbundet ska främja hästarnas välmående!

Många hästar kan/vill inte ha bett i munnen av både anatomiska skäl eller pga olika trauman i livet. Att Dressyrkommittén vill tvinga dessa hästar att gå med bett på tävlingsbanan är något vi ställer oss emot och vill ändra på. Vi vill att alla hästar ska ha samma villkor för att lyckas och trivas inne på tävlingsbanan.

Inför 2019 finns det förslag att införa bettlösa klasser på lokal nivå. Dessa klasser ska dessutom ha egen framridning. 

Det vi vill är att alla som tävlar dressyr, oavsett om du rider med bett eller på bettlöst alternativ, ska tävla mot varandra på lika villkor, i samma klasser på alla nivåer. Det vi tror kommer ske om det istället införs bettlösa klasser med enskild framridning är att klubbarna inte kommer göra sig besväret att anordna dessa klasser, trots att intresset finns. Det blir mycket mer arbete för klubbarna än om alla bara skulle få tävla mot varandra på lika villkor i samma klasser. Förslaget om enskilda framridningar är dessutom väldigt ologiskt med tanke på att det går alldeles utmärkt för de bettlösa hoppekipagen att dela både framridning och framhoppning med de andra ekipagen.

Vi anser att bedömningspunkten "Acceptans av bettet" lätt kan ändras till ett annat passande namn. Det behövs inget bett i hästens mun för att få en mjuk eftergift med kontakt till handen, där hästen arbetar i en ändamålsenlig form. 

Med denna namninsamling hoppas vi att Ridsportförbundets Dressyrkommitté kan visa att de faktiskt vill främja en god hästhållning där hästens välmående sätts i första hand! Vi visar också hur stort intresset faktiskt är för att få tävla bettlöst även inom dressyren.


Systrarna Elfstrand    Kontakta namninsamlingens skapare