Till Folkhälsomyndigheten

Varje år omhändertas tusentals djur av länsstyrelserna i vårt land. Det har blivit en verksamhet som nu börjar närma sig vad som är farligt för samhället och den enskilda individen. Flertalet av omhändertagandena bygger enbart på angivelser, både sanna som falska från grannar och närboende. Det är inte ovanligt att anmälningar om bristande tillsyn av djur går att härleda till stora drev på sociala medierna. Många drabbade vittnar om hot om våld, samt trakasserier från djurskyddsinspektörerna, och det är så gott tom omöjligt att få sitt ärende rättvist prövat i förvaltningsdomstolen, då dessa inte bedömer i materiella frågor utan enbart i processuella. Efter avlivande eller omplacering av omhändertagna djur får djurägaren alltid en faktura att betala för hela processen. Denna faktura kan leda till ekonomiska svårigheter som gör så att djurägare får gå från hus och hem i syfte att kunna betala sin påstådda skuld. Många människor som drabbas blir så traumatiserade så de blir arbetsoförmögna, medan andra väljer att ta livet av sig. Det är flera djurägare som bara under 2022 valt det sistnämnda. Vi vill att Folkhälsomyndigheten börjar titta på de hälsoperspektiv som följer av de alltför vidlyftiga omhändertaganden som sker runt om i landet. Avlivning av sällskapsdjur är någonting helt annat idag än för 20–30 år sedan. För många människor är katten eller hunden den enda levande relation som de har. Vi befarar att många människor med neuropsykiatriska sjukdomar blir ännu sjukare efter ett omhändertagande av deras djur. Nedan följer flera berättelser från människor som varit drabbade, oh det rör sig om tusentals varje år i hela landet. Vi som skriver under denna petition vill att FHM ska börja ta allvarligt på dessa frågor och göra en grundlig utredning över hur mycket omhändertaganden kostar på medborgarna i fråga om hälsa mm.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Henrik Jacobson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...