Terrorstämpla Nordiska Motståndsrörelsen

DU KAN OCH BÖR SKRIVA UNDER ANONYMT! 

 

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, är en extremistisk terrororganisation som får härja fritt i Sverige. Vi kan inte tolerera detta, och vill därför se en samarbete från politiker, säpo och polisen som får bukt med terrorn.

I Finland har NMRs syskonorganisation redan förbjudits!

Skulle vi tillåta ett ISIS-parti i Sverige?

Definitionen av terrorism är:

  1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp
  2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd
  3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

källa: http://www.sakerhetspolitik.se/hot-och-risker/terrorism/vad-ar-terrorism/

Vilka är NMR:

Nordiska motståndsrörelsen, NMR är en nordisk våldsbejakande, högerextrem, antisemitisk, förintelseförnekande,
militant och nynazistisk organisation.
Det är också ett politiskt parti, vilket genom revolution vill "skapa en nordisk nationalsocialistisk republik bestående av de nordiska länderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och eventuellt även de baltiska länderna". Organisationen har flera gånger kopplats till politiskt motiverade grova våldsbrott inklusive mord, bombningar, dödsmisshandel och tillverkning av egna vapen.

Från och med juni 2016 finns det fyra grenar av Nordiska motståndsrörelsen. Dessa är den svenska, finska, norska och danska grenen. Dessa grenar var dessförinnan landsomfattande avdelningar såsom Svenska motståndsrörelsen. Den finska grenen förbjöds dock i november 2017.

Organisationen är strikt hierarkisk, sluten och disciplinerad. Organisationens ledare är Simon Lindberg medan den övriga ledningen, ledningsrådet, består av Emil Hagberg (internationell talesman tillika samordnare för regionala ledare), Fredrik Vejdeland (politisk strateg och chefredaktör för organisationens nättidning Nordfront) och Pär Öberg (presstalesman för organisationen). Samtliga personer i ledningen är dömda för brott, däribland dråp, misshandel, våldsamt upplopp, brott mot knivlagen, hets mot folkgrupp, uppvigling, vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

En majoritet av organisationens aktivister visade sig vid en granskning 2015 vara dömda för våldsbrott och Säkerhetspolisen har angett organisationen som den nazistgrupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet, och den bedöms vara en central aktör i vit makt-miljön. Organisationen har beskrivits som en terroristorganisation, och enligt forskaren Christer Mattsson är det en våldsam sekt som har flera likheter med jihadistiska terrorsekter.

källa:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen


NMR's mål i kort:

• Demokratin ska avskaffas och ersättas av ett elitistiskt styre med en stark ledare på toppen.

• Folket får välja lokala representanter till ett parlament.

• Partier avskaffas.

• Medborgarskapet i Sverige baseras på rasbiologi.

• Människor som anses tillhöra andra "raser" än den "ariska" ska "återsändas" till de länder de tros härstamma i från.

• Ett statligt institut ska inrättas med syftet att "rasbedöma" hela befolkningen.

• NMR är emot EU och vill i stället ena Norden till en stat.

• De flesta varor som befolkningen använder ska produceras här. NMR säger sig vilja utveckla en "modern basindustri" som täcker folkets behov i Norden. Självförsörjandegraden ska vara 100 procent.

• Det ska bara finnas en bank – en statskontrollerad centralbank.

• Medier förbjuds om de har fel ägare eller om de rapporterar på ett sätt som faller utanför ramen för NMR:s idealsamhälle.

• Dagens journalistkår ska rensas upp och ställas inför rätta.

• NMR ser helst att vanligt folk flyttar ut från städerna och börjar ägna sig åt egen odling.

• De stora städerna bör främst vara hemvist för eliten och handel, enligt partiprogrammet.

• Skolan ska inte bara utbilda, utan även fostra barn i "folkgemenskapstanken".

• Kvinnornas viktigaste uppdrag är att ta hand om familjen.

• Så länge hbtq-personer inte "manifesterar sin avvikande läggning" så ska de inte kriminaliseras. Att överhuvudtaget visa att man är homosexuell i det offentliga rummet blir dock förbjudet.

• Dödsstraff införs för brott som anses särskilt allvarliga.

• Medborgare får tycka och uttrycka vad de vill så länge man inte bedriver "folkfientlig verksamhet". Folkfientlighet omfattar i princip allt som går emot NMR:s ideal.

källa:
http://www.gp.se/nyheter/sverige/bakgrund-det-h%C3%A4r-vill-nazisterna-1.4675305


Exempel på NMR-medlemmars terrorbrott:

3 Bombdåd i Göteborg:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7rx2w/nazister-doms-till-fangelse-for-bombdaden-i-goteborg

NMR-medlemmar attackerar och misshandlar i Almedalen:
https://www.dn.se/nyheter/politik/jag-trodde-inte-att-jag-skulle-bli-slagen-i-almedalen/

Vad politiker och experter anser i frågan:

"Svenska motståndsrörelsen utgör det allvarligaste hotet mot rikets säkerhet", Ahn-Za Hagström (Säpo):

https://web.archive.org/web/20090928111207/http://www.tv8.se/adaktusson/adaktusson-fortsaetter-granskningen-av-nazisterna-i-svenska-motstandsroerelsen

Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström anser att NMR är kapabla till terrordåd 2018-02-22:
https://omni.se/sapo-befarar-nmr-kapabla-att-bega-terrorattentat/a/m68de1 

Här anser representanter från KD att NMR är en terrororganisation:
https://www.svt.se/opinion/busch-thor-och-carlsson-om-terror

Nordiska motståndsrörelsens mål är tydligt, att genom våld störa demokratiska processer i Sverige, alltså uppfyller de kraven för att stämplas som en terrororganisation.


Anonym (för att inte bli utsatt för mordhot, osv)    Kontakta namninsamlingens skapare