TA TRANSVÅRDEN PÅ ALLVAR

C340FDD2-137A-48BF-8FC3-711D88B20642.pngTransvården har i många år varit bortprioriterad och stillastående - vi vill se en förändring nu. Kötider på 18-24 månader (minst) är inte hållbart. Det föder ångest och oro och göder den redan existerande frustrationen och psykiska ohälsan hos många som söker sig till Sveriges transvårdsavdelningar. Detta skapar också en snöbollseffekt av andra problem. Statistik visar att fler transpersoner söker vård, och kötiderna blir bara längre utan att resurserna anpassas till efterfrågan.
Med denna namninsamling vill vi öka medvetenheten och belysa problematiken kring väntetiderna och resursbristen, och få våra politiker att agera. Transvården behöver tas på allvar.


Tone Sekelius, Nimra Coric    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tone Sekelius, Nimra Coric lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...