Ta tillbaka hiphop-projektet till Midgård!

I flera års tid har eleverna i åk 2 på Midgårdsskolan i Umeå tagit del av ett hiphop-projekt där bland annat den kända rapparen Nathalie ”Cleo” Missaoui deltagit och utbildat eleverna i att skriva texter och uppträda på scen. Projektet har betytt väldigt mycket för många elever och har för många varit anledning nog att gå till skolan. Det har även satt Midgård på kartan och gett skolan ett mycket positivt rykte. 

Det har dock kommit fram till att Midgårdsskolans ledning beslutat att avbryta samarbetet med Cleo inför läsåret 2014-2015 och därmed ställer in hiphop-projektet fullständigt. Detta har vållat mycket känslor bland såväl musikelever som sedan dag ett i gymnasiet längtat efter att få ta del av projektet som andra elever som fått vara publik vid projektets sedvanliga avslutning i form av en serie konserter. 

Anledningen till detta beslut är Cleos engagemang och stöd för den s.k Free Joel-kampanjen vars syfte är att göra skillnad på antifascistiskt våld i självförsvarssyfte och nazistiskt våld. Skolledningen tolkar detta som ett odemokratiskt ställningstagande och vill därför inte förknippas mer med Cleo. 

Midgårds elevkår anser att en enskild persons politiska åsikter inte ska blandas ihop med dennes arbetsliv och tycker därför att det är orimligt att stänga ut Cleo från Midgårdsskolan. Nathalie ”Cleo” Missaouis engagemang i Midgårdsskolans hiphop-projekt har varit ovärderligt och att avbryta detta utan att först se efter och lyssna på elevernas önskemål är högst odemokratiskt.


Midgårds Elevkår    Kontakta namninsamlingens skapare