Tillsätt en utredning för att ta tag i bristen på LSS-boenden

namninsamling21.jpg

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2023 har 48% av Sveriges kommuner brist på LSS-boenden. Hälften av kommunerna anger dessutom att de inte vet om de kommer ha balans i sina bestånd om fem år. Det skapar stora problem för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Sverige har haft ett underskott på LSS-boenden sen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft 1994. Kommunerna har uppenbarligen inte möjlighet att lösa den här utmaningen själva - regeringen behöver kliva in.

Det finns ingen naturlag som säger att Sverige måste ha brist på LSS-boenden. Men om vi bara fortsätter som vanligt kommer det inte bli någon skillnad. Dagens system med viten ger uppenbarligen inte tillräckligt starka incitament - det behövs olika typer av stöd och hjälp för att komplettera detta. Vi tycker att regeringen bör tillsätta en utredning för att avgöra vilka insatser som skulle kunna ha en positiv effekt på uppförandet av nya LSS-boenden. Det vore ett bra första steg med ett starkt signalvärde.

Varför är det viktigt?

Bristen på LSS-boenden i Sverige är omfattande. Nästan hälften av kommunerna har underskott och i dessa kommuner bor omkring 80% av befolkningen. Personer med funktionsnedsättning som blir beviljade insatsen LSS-boende får vänta oskäligt länge på att få flytta hemifrån. Det leder ofta till stort lidande, för den berörda personen och dennes familj.

När personer med funktionsnedsättning väl får flytta in på ett boende är det sällan möjligt för dem att välja var eller med vem de ska bo. Det går emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi har haft ett underskott på LSS-bostäder sen 90-talet i Sverige. Trots dyra viten för kommunerna som har brist så har situationen inte förbättrats nämnvärt. Vi behöver en utredning från regeringen för att något ska hända.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Robin Berkhuizen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...