Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!

Svik inte norra Sverige, Utbildningsinstitutet!

 

För bakgrundsinformation, se längre ner. 

 

 

Vi som studerar kyrkomusik på Musikhögskolan i Piteå vid Luleå Tekniska Universitet anser att den pastoralteologiska delen av utbildningen (som ges av Svenska Kyrkans utbildningsinstitut, SKUI) är utformad på ett mycket bristfälligt sätt. Som det ser ut nu ska vi efter den treåriga utbildningen på musikhögskolan är klar antingen flytta 780 kilometer söderut för att kunna läsa den ordinarie halvfartsutbildningen eller fylla ett halvår med vikariat eller annat för att därefter i januari kunna börja studera på distans och då endast på halvfart. 

Att flytta den sträckan för att under ett års tid studera på halvfart innebär att sannolikheten att man inte återvänder norrut är stor. Att sätta sitt sammanhang med kontakter inom musiksfären, kanske uppdrag som exempelvis kör- eller orkesterledare, vänner och partner på paus under ett års tid går inte. Distansstudier på halvfart som kombineras med exempelvis arbete i en församling är inte heller något särdeles bra upplägg. SKUI:s programchef för kyrkomusikerprogrammet Peter Sjunnesson säger att man dock är ”medvetna om att fördelarna avtar ju längre bort från Uppsala respektive Lund den studerande bor”. Fördelarna avtar inte bara, utan de försvinner helt kan vi meddela. 

Vi anser att SKUI genom att ha detta upplägg sviker norra Sverige och Luleå stift. Det borde ligga i Svenska Kyrkans intresse att alla kyrkomusiker i hela Sverige är fullt behöriga. Vi studenter anser pastoralteologin vara en viktig del i det yrke vi i framtiden kommer att utöva, men som det ser ut nu verkar inte SKUI dela den åsikten. 

Vi, och alla som skrivit under den här namninsamlingen, vill att SKUI på ett seriöst sätt undersöker möjligheter och också genomför förändringar i utbildningsupplägget så att även studenter i norr på ett rimligt sätt kan få full kyrkomusikerbehörighet.

 

 

 

 

Bakgrund:

För att bli fullt behörig kyrkomusiker ska man utöver musikutbildningen även ha läst stiftsförlagda utbildningsmoment och en pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker. Den sistnämnda ges på Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI).

Läser man en kantorsutbildning på folkhögskola kan man läsa den pastoralteologiska utbildningen integrerat med musikutbildningen. Den möjligheten finns inte om man studerar kyrkomusik på högskolan, det som leder fram till att man kan verka som organist. Läser man kyrkomusik på någon av musikhögskolorna kan man inte parallelläsa det med den pastoralteologiska utbildningen på SKUI, utan denna ska man läsa på halvfart i Uppsala eller Lund under ett års tid. Undervisning sker måndag-tisdag.

I januari 2022 sjösattes en pilotvariant där man kunde läsa utbildningen på distans. Upplägget är dock även då att man läser på halvtid och dessutom med start på vårterminen och nio veckor på campus i Uppsala.

Tilläggas kan också att den näst nordligaste utbildningsorten för kyrkomusiker är kantorslinjen på Mellansels folkhögskola utanför Örnsköldsvik, vilket är 337 kilometer söderut.


Kyrkomusikstudenterna på Musikhögskolan i Piteå    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Kyrkomusikstudenterna på Musikhögskolan i Piteå lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...