Sverige måste få tillbaka en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING

Sveriges sjukförsäkring är sjuk.
Den är #sickasfk (alltså, sick as f-ck... sick as FK (försäkringskassan)
(Ursäkta språket, men aktionerna går på medlemsinitiativ under detta namn.)

SKRIV UNDER och SPRID DENNA NAMNINSAMLING
för att Sverige ska återfå  en trygg sjukförsäkring! 

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 
DU  MÅSTE BEKRÄFTA DIN NAMNUNDERSKRIFT,
genom att klicka på länken i det mejl som den här sidan skickar till dig. Annars kommer ditt namn inte med i insamlingen. 

 

 

Idag har många sjukdomsdrabbade människor inte rätt till den sjukskrivning, som läkare bedömt att de behöver som del av rehabilitering för att om möjligt återfå arbetsförmåga och hälsa. Det är nämligen inte läkaren som bedömer arbetsoförmågan, för det ansvaret ligger sedan 2010 på FÖRSÄKRINGSKASSANS HANDLÄGGARE. Det är alltså handläggaren som beslutar. 

 

Ja, det är sant hur orimligt det än kan tyckas.
Försäkringskassans handläggare gavs alltså år 2010 mandatet att neka sjuka människor rätten till sjukpenning, aktivitetsersättning och sjukersättning, trots att erfarna läkare med gedigna medicinska utbildningar har utrett och bedömt att personen saknar arbetsförmåga och behöver få ekonomisk ersättning från sin sjukförsäkring. (Läs om detta via t.ex. den här länken: https://ka.se/2010/12/22/lakarna-frantas-ratt-att-bedoma-arbetsformaga/

 

Denna omställning och omorganisation skedde i det tysta. Inga stora rubriker och ingen tydlig information till gemene man. Folk förstod först när de själva drabbades och upplevde vad detta nya system innebar i praktiken. 

 

Att Försäkringskassans administrativa handläggare utan medicinsk utbildning per korrespondens bedömer sjuka människors arbetsförmåga, och nekar eller godkänner sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning, är komplett galet och oerhört rättsosäkert. Detta bara MÅSTE upphöra, så att läkare återfår rätten att bedöma sina patienters mående och arbetsoförmåga. 

 

Personer, som av läkare bedömts för sjuka att arbeta, nekas ändå ersättning från Försäkringskassan - även redan godkända sjukskrivningar ifrågasätts plötsligt och ersättningen dras in.
Om den ansökande personen har varit sjukskriven, får hen varken a-kassa eller lön och står då utan inkomst ifall hen inte har en anställning som hen kan återgå till.
Således står personen plötsligt utan någon inkomst alls och likväl måste hen kunna handla mat och betala räkningarna.

Sjuka och resurslösa människor fråntas alltså möjligheter att betala hyra, löpande utgifter och mat. De hänvisas till AF, men där nekas de p g a att de saknar arbetsförmåga och bedöms inte kunna klara ett arbete.
Då återstår socialtjänsten, men där får man bara hjälp när alla andra lösningar är uttömda. D v s när personen har sålt allt av värde — t ex sin bostadsrätt eller sin bil. Man har i regel bara tre månaders omställningstid för att avyttra säljvärda saker. Man måste också ha använt sig av alla eventuella besparingar.  

 

 

Försäkringskassan ger följande information till alla sjuka, som fått sin sjukpenning, aktivitetsersättning eller sjukersättning nekad eller indragen: 

"Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Omprövning innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare."

"Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten."

 

Man hänvisas alltså till att begära omprövning eller att överklaga Försäkringskassans beslut. Men detta tar lång tid, under vilken den drabbade inte har någon inkomst och därmed inte kan betala räkningar, mediciner eller mat. Ofta tar ett överklagande många månader — ibland år — eftersom domstolarna är överbemängda av överklaganden från sjuka FK-drabbade personer. Dessutom får man inte rättshjälp för sådana här fall, så att man kan anlita advokat. Detta trots att man definitivt inte klarar, har egna resurser eller ens kunskaper till att formulera överklagan och driva ett fall i domstol. 

 

Ekonomin för en långtidssjukskriven person, som nekats sjukpenning är milt sagt ansträngd. 
Notera att en "vanlig" långtidssjukskriven person som är äldre än 28 år inte har rätt till bostadsbidrag, oavsett hur låg sjukpenningen är.


Bostadsbidrag ges nämligen bara till personer som är 18-28 år (unga vuxna) och till personer som har hemmaboende minderåriga barn. 


Den sjukskrivna personen tvingas därmed försöka överleva genom att söka pengar från fonder, låna av anhöriga och vänner etc. För en sådan person finns inget ekonomiskt skyddsnät. Vräkning p.g.a. oförmåga att betala hyran är tyvärr inte helt ovanligt. 

(Exempel-artikel: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e1nJER/fick-nej-fran-f-kassan--nu-har-familjen-vrakts/promo)

 

Politikerna menar att det inte är bra, att "fastna i sjukskrivning och bidragsberoende"
Man menar alltså att det är av omtanke om oss medborgare som de har så stränga bedömningar av läkarnas intyg om vår arbetsoförmåga och våra nedsättningar. 


Långtidssjukas indignerade svar på detta är bl.a.:

1. För det första - ingen återfår sin arbetsförmåga genom att chockartat fråntas sin ekonomiska och sociala trygghet. Därmed faller argumentet om "omtanke". 

2. För det andra - sjukskrivning är en del av rehabiliteringen, som läkaren bedömt att hens patient behöver.

3. För det tredje - sjukförsäkringen är inte något bidrag. Det är en försäkring, vars premier betalts in via våra arbetsgivaravgifter. Det är alltså ett avstått löneutrymme, till förmån för ekonomisk trygghet ifall man skulle ha oturen att drabbas av arbetsoförmåga.

 

 Sjukförsäkringssystemet har av olika politiska majoriteter genom flera mandatperioder "skruvats på" och till slut blivit så här cyniskt, därför att Sveriges regeringar velat minska antalet sjukdagar per person och år, och sänka statens utgifter för sjukförsäkringen.

 

Vi behöver ALLA hjälpas åt att få till en reformering av den sjuka sjukförsäkringen, innan ännu fler sjukdoms- och Försäkringskassedrabbade genom avslag får försämrat mående, ger upp och tar sina liv.

Om någon tvivlar på det faktum att Försäkringskassan orsakar människors självmord, så varsågod och läs följande axplock av exempelartiklar: 

 

 

 

 

 

Vi behöver tydligt markera att NEKAD SJUKFÖRSÄKRING till sjukdomsdrabbade arbetsoförmögna människor INTE ÄR RÄTT. 

Sverige MÅSTE ha en TRYGG SJUKFÖRSÄKRING och den ska gälla för ALLA, som läkare bedömer saknar arbetsförmåga.  

Varje insamlad underskrift är värdefull. 

ALLA kan skriva under. Frisk eller sjukdomsdrabbad spelar ingen roll. 
Alla kan råka bli sjuka, så SJUKFÖRSÄKRINGEN ANGÅR ALLA. 

 

När namninsamlingen har rättvisande många namn, kommer den digitalt (och ev. på annat sätt) att delges:

  • statsminister och regering
  • socialförsäkringsminister 
  • sjukförsäkringsutskottet
  • politiker på alla nivåer
  • allmänheten via olika typer av media  (nyhetsprogram, tv-program, radioprogram etc.)
  • FN:s avdelning för mänskliga rättigheter
  • ...och många fler

 

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 

OBS! UPPDATERING av texten 2019-06-10

#sickasfk-medlemmar vill att namninsamlingen ska överlämnas, efter att den nått 10 000 namnunderskrifter.
Den ska då överlämnas av en grupp. Hur och när ska planeras gemensamt. 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * -- * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

UPPDATERING av texten 2019-11-25

Vår namninsamling nådde nästan 10 000 underskrifter precis före Försäkringskassanupprorets aktion på Mynttorget den 25 november. Därför valde jag efter samråd med flera medlemmar att skriva ut den och ta med den dit för överlämnande till sjukförsäkringsutskottets ledamöter, som via mejl lovat mig att komma ut för samtal och mottagande av namninsamlingen. 

Emellertid råkade minister Ardalan Shekarabi komma ut före ledamöterna, och med samtycke av Åsa Andersson (Så vann vi mot FK) valde jag då att lämna pärmarna till honom, istället för till ledamöterna så som jag lovat. 
Jag hoppas att ni känner att detta blev rätt. 

 

VI FORTSÄTTER emellertid med namninsamlingen, för den fortsätter att växa för varje dag. Jag kommer fortlöpande att skicka in alla nya underskrifter till de mottagare som nämns i listan ovanför. 
HEJA HEJA HEJA er! <3 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

UPPDATERING av texten 2021-05-25

Namninsamlingen fortsätter och den växer stadigt. 
Varmt tack för att ni fortsätter att DELA och SKRIVA UNDER. 

Vi är nu igång med aktionen #sickasFK 28 och den riktar sig mejlledes till AGENDA, för att förmå dem att lyfta ämnet SJUKFÖRSÄKRINGEN till debatt i sitt program. 

Jag hoppas att DU vill bidra genom att 

¤ DELTA i aktionen (skicka ett mejl)

¤ DELA aktionen OCH namninsamlingen

 

Jag kommer att skicka namninsamlingen till AGENDA, så att de får rejält med fakta och "kött på benen" inför ett program med debatt om sjukförsäkringen. 

 

TUUUUUSEN TACK på förhand!  <3 

 

 


admin för #sickasfk    Kontakta namninsamlingens skapare