Svenskar för det syriska folkets rätt till frihet och demokrati

Ett brev undertecknat av 57 länder om att dra krigsbrott i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen i Haag har skickats till FN:s säkerhetsråd. Samtliga EU-länder har skrivit på- utom Sverige.

Fruktansvärda brott begås i detta nu mot civilbefolkningen i Syrien, den syriska regimen gör sig dagligen skyldig till massmord på oskyldiga och hjälplösa människor. Situationen kräver omedelbara och tydliga aktioner från omvärlden. Att Sveriges regering i det läget vägrar ställa sig bakom det schweiziska initiativet att ställa Syriens diktator Bashar al-Assad inför Internationella brottmålsdomstolen är häpnadsväckande, oacceptabelt och en stor skam för hela det svenska folket. Inte minst är det ett svek mot den syriska befolkningen- den svenska hållningen kan tolkas som en signal om att Sverige inte avser stå upp för det syriska folkets rätt till frihet och demokrati. Förvåningen och besvikelsen är stor bland såväl svensksyrier som nationella och internationella människorättsorganisationer.

Som svenska medborgare har vi ett gemensamt intresse av att vårt land i varje läge försvarar de mänskliga rättigheterna. I det här fallet måste det innebära:

  • att vi tydligt tar avstånd från det beslut regeringen fattat om att inte underteckna brevet till FN:s säkerhetsråd
  • att vi begär att Sverige byter ståndpunkt i frågan

Om det är för sent att skriva under brevet bör utrikesminister Carl Bildt gå ut med en ursäkt och klargöra att man gjort fel.

Scener från det pågående infernot når oss varje dag via tv och radio. Det är bilder på människor i desperat flykt, sönderbombade städer, små barns vanställda kroppar. Även om vidden av lidandet övergår vår fattningsförmåga är vi många som bär på en djup frustration och en känsla av vanmakt inför den pågående massakern. Det krävs ett beslut i FN:s säkerhetsråd för att åtala krigsförbrytare från Syrien. I och med vägran att skriva under det brev som skulle kunna bidra till ett sådant utslag har Sverige valt att inte bistå en civilbefolkning för vars överlevnad omvärldens stöd är avgörande.
Med tillräckligt många namnunderskrifter kan vi åstadkomma en förändring! Det minsta vi kan göra här i vårt fredade hörn av världen är att visa de utsatta syrierna vårt fulla stöd.

Namnlistan kommer skickas till Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

 

http://www.hrw.org/news/2013/01/14/un-security-council-heed-call-justice-syria

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-enda-eu-avvikare-om-syrien

http://www.svt.se/nyheter/varlden/sverige-inte-med-om-syrien-brev