Studentuppropet: Sverige får underkänt!

Svenska politiker och tjänstemän; ni bryter mot de mänskliga rättigheterna. Detta måste upphöra!

Vi är studenter i Sverige. De flesta av oss är unga, nya väljare. Vi utbildar oss för att kunna bidra till det samhälle vi lever i. I utbyte vill vi kunna känna tillit till samhället och dess rättssäkerhet. Det sätt, på vilket svenska staten behandlar unga, ensamkommande, från diktaturer i inbördeskrig, där svåra brott mot mänskliga rättigheter sker, är under all värdighet. Vi vill se ett humanitärt, inkluderande samhälle. När vi går till val, vill vi ha ett alternativ som innebär att alla människor i Sverige känner sig trygga med att svenska staten behandlar dem rättvist. Alla människor, inte bara medborgare. Vi ser i media och hör av människor vi möter, hur Sverige kränker mänskliga rättigheter, hos unga ensamkommande som flytt diktaturer. Det är inte okej. Vi står inte bakom det. Genom att skriva under detta upprop tar vi också aktiv ställning, mot dessa kränkningar.

Rättsosäkerheten - De så kallade “åldersuppskrivningarna” innebär att när en asylsökande inte kan bevisa sin identitet, utifrån migrationsverkets standards, röntgar man dess handleder, knäskålar och tänder, för att avgöra om människan är under eller över 18 år. Bedöms människan vara över 18 år gammal, förlorar hen de rättigheter som medföljer att vara minderårig, och riskerar därmed i betydligt större utsträckning att skickas till ett land i krig. Man blir inte skottsäker av att fylla arton. Dessutom är dessa åldersbedömningar inte tillförlitliga. Sakkunniga från flera fält har konstaterat detta. Vi känner inte tillit till ett samhälle som låter en osäker metod avgöra människors liv och död. Minderåriga skickas i döden, tillsammans med nätt och jämt myndiga ungdomar. Kraven på att kunna bevisa sin identitet är inte anpassade till verkligheten. En tazkira är ett afghanskt identifikationsbevis. Migrationsverket anser inte tazkiran vara en tillförlitlig identitetshandling. Människor som flytt för sina liv, förväntas bevisa sin identitet, med dokument som inte finns.

Oskyldighetspresumtionen innebär, att varje människa har rätt att betraktas som oskyldig, till motsatsen har bevisats. Det innebär att du inte kan behandla någon som skyldig förrän det har bevisats, i en rättssäker rättegång, att så är fallet. Trots detta behandlar Sverige människor som kommit hit från Afghanistan som om de vore skyldiga till att ljuga och försöka få uppehållstillstånd i Sverige, på falska grunder. De tvingas genomgå långa intervjuer, där de förväntas ge orimligt detaljerade beskrivningar av sin levnadshistoria. Det ställs omänskliga krav på att kunna bevisa varje steg i en välarbetad förklaring över varför man gjort sig förtjänt av att få stanna i Sverige. Det handlar ofta om hemska, traumatiska upplevelser, som man förväntas kunna redogöra perfekt för. Om man inte minns varje detalj, antas man ljuga, och de detaljer man faktiskt minns, ifrågasätts ur varje möjlig vinkel. Istället för trygghet, möts människor i Sverige av ett stort, utdraget ifrågasättande. “Förtjänar du verkligen att leva, utbilda dig och må bra?”

De mänskliga rättigheterna - Sverige har undertecknat och ratificerat Convention relating to the Status of Refugees. Den kungör att en flykting är någon som inte kan eller vill återvända till landet de flytt från, baserat på en välgrundad rädsla för att bli förföljd på grund av etnicitet, religion, nationalitet, social eller politisk tillhörighet. Ingen flykting ska sändas till ett land, där hen har orsak att vara orolig för sitt liv eller sin frihet, mot sin vilja, oavsett vad. Trots vårt åtagande skärper Sverige sin lagstiftning, och försvårar situationen för människor som är i Sverige. Det bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Sverige utvisar till exempel idag, människor som är ateister, kristna eller HBTQpersoner. De är uttalat människor med särskilt flyktbehov. I Sverige tas inte alla omhand. Istället utsätts de för utdragna utfrågningar, med irrelevanta frågor. Det finns exempel på uttalanden från migrationsverket, i stil med att: “du behöver ju inte berätta att du inte är muslim”. Att inte vara muslim, i Afghanistan, är en rimlig grund för att oroa sig för sitt liv och sin frihet. Att migrationsverket inte tar hänsyn till detta är en kränkning av religionsfriheten.

Sverige utvisar unga människor till länder som utrikesdepartementet avråder svenska turister att resa till. Afghanistan, och även länder som Eritrea och Somalia. De unga väljarna som undertecknar detta upprop vill inte leva i ett samhälle som gör skillnad på människa och människa. Det här beteendet strider också direkt mot den, ovan nämnda, flyktingkonventionen. Det är inte bara utvisningarna vi motsätter oss, utan också den rättsosäkra, kränkande process som man möter i Sverige. Utvisningarna går inte rätt till.

Vi vill utbilda oss, jobba, bygga och leva i ett samhälle, som värnar om människors fri- och rättigheter, allas lika värde, samt rättvisa möjligheter att utbilda sig, arbeta och bygga ett stabilt samhälle, tillsammans.Vi som signerar detta upprop vill se:

- Permanenta uppehållstillstånd

- Amnesti för unga ensamkommande flyktingar från Afghanistan och andra krigsdrabbade länder

- Tillgodoseende av de mänskliga rättigheterna

- En politik som fokuserar på integration och skapar ett förtroendeingivande samhälle. Vi är unga, röstande medborgare som vill leva i ett rättssäkert, demokratiskt humant samhälle som ger människor som flytt från krig och förtryck, samma möjligheter som vi själva har, att vara med och bygga samhället.


Cecilia Wewel, Studentuppropet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Cecilia Wewel, Studentuppropet. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook