Studentbryggare

Hej! Alla vi som vill ha ett säkrare och lugnare område runt om bryggaregatan.
De som känner obehag av att gå utanför huset och vill att polisen, kommunen och helsingborgshem
ska ta oss mer på allvar och göra något åt saken.