Stoppa Vråsseredsdeponin!

Massoptimering Väst AB har, hos Länsstyrelsen, ansökt om att få anlägga en miljöfarlig verksamhet - inert deponi för schaktmassor i Vråssered - Olofstorp, Göteborg.

Under 20 års tid kommer kommer i snitt 94 tunga transporter om dagen att köra till och från deponin – ANTINGEN via Gråbovägen (Länsväg 190), genom centrala Olofstorp och förbi Bergumsskolan samt Lerumsvägens förskola ELLER från Lerum sett via Dageborgsleden förbi Knappekullaskolan, Lerums Gymnasium och Torpskolan på sin väg mot deponin där 3 miljoner ton schaktmassor ska dumpas.

Vi vill inte ha tillförsel av ytterligare tung trafik förbi våra skolor ej heller utökad tung trafik på den redan så olycksdrabbade Lerums-/Olofstorpsvägen (väg 1937) som sträcker sig mellan Lerum och Olofstorp.

HJÄLP OSS ATT STOPPA DETTA!

VI VILL INTE HA EN DEPONI I VRÅSSERED!


Johan Ribaeus - Bergum Gunnilse Utveckling    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johan Ribaeus - Bergum Gunnilse Utveckling lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...