Stoppa vindkraftsparken i Lönhult, Askeryd

Lönhult i Askeryd är ett vackert landskap, angränsande till sjön Västra Lägern.

I vattnet finns öring och flodpärlemusslor som hotas av de mikroplaster som vindkraften släpper ifrån sig.

I skogslandskapet finns rödlistade fåglar som häckande nattskärra, häckande havsörn och revirhävdande kungsörn, samt kolonibildande fladdermössen barbastell.

Alla dessa djur riskerar att och kommer att skadas och dödas av vindkraftverken.

Utöver detta så förstörs den fina miljön, och inget samtycke finns från de boende som mot sin vilja får dessa vindsnurror som sina närmsta grannar.

 

Vindkraften stör balansen i elnätet med sin varierande frekvens. För varje vindkraftverk som byggs så blir det mer instabilt. Gränsen för ett stabilt elnät är Max ca 10 procent vindkraft. Vindkraft är så kallad fullel som gör att det är svårt att hålla 50hz, vilket måste kompenseras med vattenkraft, kärnkraft eller kolkraft.

Det är också störande för närboende med sitt ljud. Finns inte heller någon metod för att återvinna rotorbladen med sina microplaster. Vindkraftverken stör och dödar mängder av livsviktiga insekter. Det borde inte byggas några fler vindkraftverk i Sverige!

 

Med denna listan vill vi göra ett sista försök att få kommunen att lägga in sitt veto emot byggandet.

Skriv på och hjälp oss i den sista kampen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johannes Rosén lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...