Stoppa vindkraftsetablering i Nordbyn och Vallsta

Det planeras att etablera ett storskaligt industriområde med vindkraftsnurror i Offerdal.

 

Det berörda området är kring Nordbyn/Vallsta, en etablering som kommer att vara synlig över stora delar av Offerdal. Det planeras för ca 70 vindkraftsverk, 250 meter höga, lika höga som Hällberget.

Vi bor i en vacker fjällnära jordbruksbygd som andas tillväxt genom inflyttning, en bygd som hela tiden utvecklas och som har framtidstro. Vi anser att området kring Nordbyn/Vallsta inte ska förstöras och göras till en vindkraftsindustri, utan ska lämnas orörd.

Vi tror inte på att en etablering av vindkraft gynnar vår bygd och att det är vägen fram till en levande landsbygd. En etablering leder inte till jobb och det gynnar inte inflyttning, utveckling, besöksnäringen utan precis tvärtom. Området är i stor utsträckning betesmark för rennäringen vilket en etablering kraftigt skulle påverka.

Vi har lämnat över denna insamling vid 1100 underskrifter till berörda på Krokoms kommun och Vattenfall som är tänkt exploatör om det kommer så långt, vi fortsätter fylla på med fler underskrifter allt eftersom.

Sätt stopp för dessa planer genom att skriva under, tillsammans är vi starka!  

 

/ Livskraft i Offerdal

IMG_9228.JPG


Henrik Ling, Livskraft i Offerdal    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Henrik Ling, Livskraft i Offerdal lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...