Stoppa vindkraften vid naturreservatet Skurugata

Jag anser att det är fel att bygga 3 stora vindkraftverk (3MW/150 m höga) på nära avstånd till de välbesökta naturreservaten Skurugata och Klinten.

Ett projekt som, om det blir av, kommer att begränsa upplevelsen av storslagen och orörd natur genom ett svischande bakgrundsbuller från stora vindkraftverk.