Stoppa vikariestoppet!

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/lararforbundet-rasar-efter-vikariestoppet-en-panikatgard

Vi betalar Sundsvalls kommun en avgift för barnomsorg. Förskola/ Skola lyder under skollagen.
Men med detta vikariestopp så uppfylls den inte.
Personal och barn blir lidande utav detta.
Ge oss våran avgift tillbaka om ni inte kan uppfylla lagen.
Anser därför att Sundsvalls kommun brutit mot vårt avtal.

Hämtat från skollagen.

8 kap. Förskolan

Utbildningens syfte

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Barngrupperna och miljön

8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.


Johanna Källberg    Kontakta namninsamlingens skapare