Stoppa Vårdval reumatologi!

vardval.jpg

Det finns långtgående planer på att införa vårdval reumatologi i Stockholms läns landsting.

Reumatikerförbundet är oroligt för att vårdvalet leder till att reumatologer från hela landet etablerar sig i Stockholms län, så som vi har sett hända när vårdval för andra delar av specialistvården införts. Det innebär att vården kommer att bli ojämlik över hela landet – mycket mer än den är idag.

Att tillgängligheten till reumatologmottagningar i Stockholm ökar som en följd av ett vårdval är bra, men det får inte leda till sämre patientsäkerhet, kunskapsöverföring, forskning och innovation.

Reumatikerförbundet anser att kvalitetskraven som landstinget vill att de nya vårdaktörerna inom vårdvalet ska uppfylla är för lågt ställda, och för patienter med systemsjukdomar sätts patientsäkerheten i gungning om inte landstinget tänker om och höjer kvalitetskraven.

Patienten måste sättas i centrum. God vård kräver samverkan mellan vårdprofessionerna. En modern vård innebär att patienten får teambaserad vård. Dessvärre är kvalitetskraven på teambaserad vård så lågt ställda i vårdvalet att vårdmottagningar kommer kunna starta utan att det finns sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, ortopeder, ortopedtekniker, psykologer eller dietister på plats.
Vårdvalet innebär också att möjligheterna att bedriva högkvalitativ forskning undergrävs, samtidigt som förutsättningarna att utbilda nya reumatologer försämras.

Reumatikerförbundet tycker inte att vårdvalet möter de förväntningar som vi har på kvalitet, patientsäkerhet och kontinuitet. Vi är oroliga för att vårdvalet gör att Sverige tappar fart och ranking i den internationella forskarvärlden. Därmed kommer Sverige längre bort från den vision som präglar Reumatikerförbundets arbete: Ett bättre liv för personer med reumatiska sjukdomar och lösningen på reumatismens gåta.

Om ni delar vår oro, hjälp oss samla namnunderskrifter. Namnunderskrifterna kommer vi att överlämna till ansvariga landstingsråd i Stockholms läns landsting. Dela och sprid denna länk i era nätverk.


Reumatikerförbundet    Kontakta namninsamlingens skapare