Stoppa utvisningen av Sheila och Milan och deras föräldrar

 2917106448117053696_kopiera1.jpg

Barns bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn!

Sheila 9 år och Milan 7 år hotas med utvisning tillsammans med sin mamma och pappa. Barnen är födda i Sverige och har aldrig besökt sina föräldrars hemland och talar inte heller föräldrarnas modersmål. De har en stabil tillvaro i Sverige, går i skolan och leker med sina skolkamrater. De har hela sin anknytning i Sverige och vill inte tvingas bygga upp ett nytt liv i ett land de aldrig besökt. Deras föräldrar, Jihan och Mehvan, har bott i Sverige i 10 respektive 20 år. Mehvan kom till Sverige som flykting 2001. Han har skaffat en stabil tillvaro i Sverige, talar flytande svenska, har anställning med stabil inkomst och betalar skatt. Jihan kom till Sverige 2011. Hon har sedan hon kom till Sverige gått SFI och SVA (svenska som andraspråk), samt studerat till barnskötare och har nu fast anställning på en förskola i Nacka. 

Det talas mycket om den dåliga integrationen i Sverige. Något som ofta skylls på att man inte ställt tillräckligt hårda krav på de som kommit till vårt land samt på en ovilja hos invandrare att integreras. Här har vi en familj som är fullt integrerad, som arbetar och bidrar till det svenska samhället och gör alla rätt. Ändå har Migrationsverket nu beslutat att de ska utvisas från Sverige. Barnen kommer tvingas lämna det land de är födda i och har sin anknytning till och familjen kommer tvingas bygga upp ett helt nytt liv i Irak efter så många år i Sverige. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, ska barns bästa alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. 

Utvisningen av Sheila och Milan och deras föräldrar är inte att beakta barnens bästa. Utvisningen måste STOPPAS! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johanna lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...