Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu

Afghanistan.jpgI ett gemensamt upprop kräver företrädare för politiska partier, föreningsliv och näringsliv att alla utvisningar till Afghanistan omgående stoppas på grund av det försämrade säkerhetsläget. Undertecknarna uppmanar Migrationsverket att lyssna på FNs larmrapport som säger att skyddet av civila har kraftigt försämrats och att Sverige bör följa de tyska delstater som har stoppat utvisningar till Afghanistan.

Enligt FNs rapport om skyddet av civila i den väpnade konflikten i Afghanistan från 2016 har läget kraftigt förvärrats i landet bara under de senaste månaderna. Antalet döda och skadade civila har ökat drastiskt under 2016 och gällande antalet barn som dör handlar det om en ökning på 24 procent.[1]

Inom loppet av en månad har all internationell personal från Röda Korset lämnat Afghanistan sedan dess personal utsatts för ett attentat, och fem tyska delstater  (Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Niedersachsen och Rheinland-Pfalz) tills vidare stoppat utvisningar av afghaner då säkerhetsläget i landet bedöms vara alltför osäkert.[2]  

Samtidigt som Migrationsverkets bedömer landet som tillräckligt säkert för att fortsätta avvisningarna från Sverige, avråder UD helt från resor och bedömer säkerhetsläget som allvarligt.

Fram till slutet av november 2016 har ca 1600 afghanska ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i Sverige, drygt 500 har fått avslag.

Totalt för alla afghanska asylärenden är motsvarande siffror ca 2700 bifall och ca 3500 avslag efter prövning av skyddsbehov (siffror fram till 30/11 2016).[3]

Särskilt alarmerande är situationen för de afghaner som flytt från Iran, dit de inte är välkomna tillbaka. Dessa människor tvingas nu tillbaka till Afghanistan, ett land där många av dem inte har satt sin fot. De har inga kontakter, inga nätverk eller ingen familj som kan hjälpa dem på plats.

Det vore rimligt att tillämpa försiktighetsprincipen då Sverige borde vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skadorna på civila då säkerhetsläget hotar de återvändandes liv och hälsa.

Vi kräver därför att alla utvisningar till Afghanistan stoppas. 

Karin Aaseby - Skolpolitisk talesperson Socialdemokraterna Värmdö
Mikael Lindström - Oppositionsråd Socialdemokraterna Värmdö
Sandro Wennberg - Socialdemokraterna Värmdö
Stina Balkfors - Grundare Tillitsverket
Ebba Hagander Mir - Initiativtagare (VtV) Välkommen till Värmdö och grundare av Diversity Group
Camilla Eltell - Kommunikatör och entreprenör Värmdö
Tilde Björfors - Regissör och grundare av Cirkus Cirkör
Elisabeth Ström - Kontraktsprost i Värmdö kontrakt
Mica Nordström - Projektledare Överenskommelsen Värmdö
Filip Joelsson - Språkrör Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Hanna Thorell - Språkrör Miljöpartiet de Gröna i Värmdö
Fredrik Sneibjerg - Kommunalråd Liberalerna Värmdö
Malin Bellander- Rektor Nacka Praktiska
Liv Kvelland Simonsen - Ordförande Vänsterpartiet Värmdö
Ulf Kjellson - Vice ordförande Kristdemokraterna Värmdö
Mats Skoglund - Gruppledare Vänsterpartiet Värmdö
Ina Ununger - Gruppledare Centerpartiet Värmdö
Lars Alenfalk - Centerpartiet Värmdö
Jessie Wall Freyne - Nya Moderaterna Värmdö - ersättare Kommunfullmäktige

[1] AFGHANISTAN PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT ANNUAL REPORT 2016 KABUL, AFGHANISTAN FEBURUAY 2017 , https://unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_annual_report_march_2016_final.pdf (2017-03-14)

[2] SVD, 5 mars 2017,Många nyanlända överväger självmord https://www.svd.se/manga-nyanlanda-ungdomar-overvager-sjalvmord (2017-03-14)

[3] Migrationsverket, https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-11-24-Fragor-och-svar-om-Afghanistan.html (2017-03-14)