Stoppa storskolan i Katrineholm!

storskola.jpg

Det politiska styret i Katrineholm, Socialdemokraterna och Moderaterna, stänger ner högstadium efter högstadium och har snart nått sin slutdestination: Storskolan.
En skola som ska rymma kommunens alla högstadieelever på en och samma plats, även de elever som bor utanför tätorten Katrineholm. Detta är problematiskt ur flera aspekter, och även om det eventuellt skapar bättre förutsättningar att rekrytera personal, så kommer det slå hårt mot eleverna. 

Om det bara finns en högstadieskola, vart ska då de elever som behöver ett mindre sammanhang för att överhuvudtaget klara av att gå till skolan ta vägen? Detta gäller inte minst elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tex  ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. Storskolan riskerar att slå ut ännu fler elever och farhågan är att kommunenes resursskola då istället kommer fylllas till bristningsgränsen. En överfull resursskola tappar helt sitt syfte. 

Hur ska man klara av att skapa trygghet och individanpassning (vilket skollagen kräver) för alla? Vart ska man skicka de elever som utsätter andra för kränkningar, mobbning och hot? En enda skola skulle innebära att de som blir utsatta behöver möta sin plågoande varje skoldag. Det vanliga brukar väl snarare vara att man har en policy att flytta mobbaren så att den utsatta kan få ro?

Redan idag tampas Katrineholms skolor med bristande studiero, hot och våld bland elever och dystra kunskapsresultat, och storskolan är inte lösningen på detta. Dessutom finns tydliga exempel på kommuner, där konceptet storskola har prövats med negativa resultat. Vad är det som gör att det politiska styret i Katrineholm tror att resultatet skulle bli annorlunda här?

Istället för att bygga en skola som riskerar att exkludera en stor mängd elever borde Katrineholms kommun fokusera på att:

- Erbjuda olika skolor för att tillgodose elevers olika behov. Det borde finnas både stora men också mindre skolor, lantliga och centrala. Det är fullt möjligt att bedriva mindre landsbygdsskolor med lyckat resultat, en möjlig väg kan vara fjärrundervisning, se gärna: https://lararnastidning.se/fjarrundervisning-haller-skargardsskolan-oppen/
Det finns även statsbidrag att ansöka om för att etablera och utveckla fjärrundervisning. Om Katrineholms politiker menar allvar med att"Hela Katrineholm ska leva" så borde det också vara möjligt för barnfamiljer att slå ner sina bopålar även utanför stadskärnan. 

- NPF-anpassa skolmiljöer, både befintliga men självklart också nybyggen, för det som fungerar för elever med NPF har också visat sig fungera väl för resterande. NPF-utbilda personal konternueligt. Se gärna Norrtälje kommuns mycket omtalade NPF-satsing för inspiration. 

- En annan möjlig väg, om man inte själv vill driva flera skolor, är att aktivt uppvakta och skapa goda förutsättningar för fler friskolor att etablera sig i Katrineholm. Idag finns Kunskapsskolan som för många elever fungerar bra, men arbetssättet de tillämpar passar inte alla, och det är ju inget konstigt med det. Barn är olika och måste också få vara det. 

Egentligen är det väl rimligt att vi alla frågar oss själva: Hade jag velat gå till en arbetsplats, fem dagar i veckan, med 1300 anställda och därutöver en massa "chefer" under samma tak? Dessutom förväntas jag kunna prestera bra, ständigt lära mig nya saker och kunna koncentrera mig. 
Mitt svar är nej. 

Det här borde engagera alla föräldrar till barn i låg- och mellanstadiet eller förskolan som förväntas gå i den nya storskolan. Borde även engagera dig som planerar att skaffa barn som kommer växa upp i Katrineholm. 

Än har första spadtaget inte tagits, det finns alltså fortfarande möjlighet för S och M att dra tillbaka dessa vansinnesplaner... och än finns tid kvar för oss föräldrar att reagera genom protestlistor, demonstrationer och uppror i media. Men det måste ske NU - tycker du som jag? Skriv under protestlistan och dela den med alla du känner. 

/Mycket orolig förälder

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Johanna Ek överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook