Stoppa SLs planer på Skip-Stop

Stoppa SL:s planer på 6 tåg i timmen i stället för 8 i Tullinge i rusningstrafik!

I och med citybanans färdigställande ökar kapaciteten i pendeltågstrafiken generellt. Detta tänkte SL nyttja genom att införa ett Skip-Stop-system. Det innebär att vissa tåg inte stannar på alla stationer. Små stationer hoppas över för att passagerare från stora stationer skall komma fram snabbare. 

Trafikverket har länge emotsatt sig lösningen då den innebär ett sämre nyttjande av trafiksystemet, men SL vill köra på. Beslut tas den 15:e september.

Nyligen justerade SL sina planer om vilka stationer som skall hoppas över; tidigare omfattades även Rönninge men i senaste planen skall Rönninge få 8 stop i timmen som de flesta andra. Tullinge får 6 stop trots att vi har 4400 påstigande per dag, och Rönninge har 2600 påstigande per dag.   

För att SkipStop-systemet skall vinna medborgarnas respekt måste systemet vara rättvist och grunda sig på objektiv fakta! Så är inte fallet i liggande förslag