Stoppa skövlingen intill Härlanda Tjärn!

Upprop för att stoppa skövlingen intill Härlanda Tjärn!

Göteborgs stad har planer på att bygga 260 bostäder i höghus samt ett stort skolkomplex för 550 elever i direkt anslutning till Härlanda Tjärn och Delsjöområdets naturreservat. 

Planförslaget inkräktar på Riksintresse för friluftsliv och inom planområdet finns skyddsklassad blandlövskog samt skyddade och rödlistade arter av flora och fauna.

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 24 april 2018, och bifölls därefter av kommunstyrelsen. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige och kommer troligtvis upp för antagande den 7 juni 2018.

Jag vill att kommunfullmäktige säger NEJ till exploatering och skövling av mark med höga naturvärden intill Härlanda Tjärn!

naturvärden_planområde1.jpg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Angelica lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...