Stoppa schemacensuren!

Vi som skrivit under vill att kommunen i bästa fall ska göra alla elevers, salars och lärares scheman enkelt tillgängliga igen. Annars åtminstone göra lärares och salars scheman enkelt tillgängliga igen. Detta då det nya systemet i onödan försvårar och ineffektiviserar skolgången på flera sätt, i synnerhet vad gäller att kolla sitt schema hemifrån eller se om salar är lediga.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Karl Weimarck lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...