Stoppa rivning av hyresfastigheter i Bodafors - rusta upp istället

298888578_3446094802337576_3167014407662400790_n.jpgAlla människor i olika skeden ska ha möjlighet att bo under anständiga förhållanden. Kommunens allmännytta har ett särskilt ansvar för detta. Invånarna i Bodafors anser sig förbigångna i det stora beslut som rivningen av Lindens fastigheter avser. Någon folklig information eller debatt har ej förts så den stora massan hunnit engagera sig. Därför anser vi rivningsbeslutet förhastat och ej på något sätt förankrat hos Bodafors befolkning och skattebetalare. Om man river fastigheterna saknas redovisade konsekvenser för framtida boenden, bevarande av historia, byggnadskultur, säkerhet i orostider enligt MSB (skyddsrum), ”kapitalflykt” eller boendeattraktivitet.

Likaså saknas kalkyler på att låter befintliga bostäder vara kvar samt genomföra ett skäligt underhåll och upprustning. Upprustningen av dessa fastigheter har inte haft samma nivå som fastigheterna i centralorten Nässjö.

Befolkningens krav: 

  • Kalla samman till en folklig information med berörda beslutsfattare.
  • Utforma en saklig och objektiv konsekvensanalys av både rivning, renovering alternativt nybyggnation i kvarteret Klockaren 9 och 10. 
  • Redovisa en kallkyl på underhåll av befintliga hyreslägenheter. 
  • Presentera en långsiktig planering och mål för utveckling av Bodafors som samhälle och hur beslut leder mot önskat mål. 

Bodafors samhällsförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Bodafors samhällsförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...