Stoppa planerna på nedläggningen av Asperöskolan

IMG_07165.jpegSedan mitten av 1800-talet har det funnits en skola på Asperö. Nu ska Grundskoleförvaltningen utreda möjligheterna att stänga Asperöskolan och flytta eleverna till skolan på Brännö. Detta skulle få stora negativa konsekvenser för barnen och deras föräldrar, med betydligt längre dagar och långa pendlingar. Vilket inte är gynnsamt för barnens skolgång och inlärning. Det skulle inte heller gynna barnen i skolan på Brännö som skulle hamna i betydligt större barngrupper än idag. 

Asperö har på senare år haft en god tillflyttning av barnfamiljer och den kurvan ser ut att stiga. Denna positiva utveckling skulle avstanna helt utan skola och utflyttningen skulle bli stor. Nedläggningen av skolan skulle få stora negativa konsekvenser för hela öns befolkning och i sin tur hela Södra Skärgården och i ett längre led även för Göteborg då vår skärgård kommer dö ut. 

Hjälp oss att stoppa dessa planer genom att skriva under.

Tack på förhand önskar barnen på Asperö

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lina Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...